Gå videre til innhold

Pressemelding -

Goodtech ASA vurderer rettet emisjon

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APPLICABLE SECURITIES LAW.

Oslo, 2. desember 2020:

Goodtech ASA ("Selskapet") vurderer å gjennomføre en rettet emisjon av aksjer i Selskapet ("Aksjene") som tilsvarer opp til 15% av aksjekapitalen i Selskapet (den "Rettede Emisjonen"). Selskapet har engasjert Carnegie AS som tilrettelegger ("Tilrettelegger") for den Rettede Emisjonen.

Goodtech ønsker å benytte nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen til følgende formål:

  • Ytterlige styrke posisjon som foretrukket partner innen automatisering, energi og digitale ingeniørtjenester;
  • Utvide ingeniørkapasitet til å akselerere vekst i utvalgte lønnsomme markedsnisjer;
  • Fortsette å optimere intern infrastruktur for å oppnå mer effektiv virksomhet med lavere kostnader;
  • Øke investering i utvikling av digitale produkter og tjenester;
  • Styrke salgsteam og markedsføringstiltak;
  • Styrke finansiell posisjon for å forbedre konkurransemessig posisjon og støtte Selskapet til å kunne handle raskt dersom attraktive oppkjøpsmuligheter blir tilgjengelige; og
  • Andre generelle selskapsformål.

Selskapet mener disse initiativene vil posisjonere Selskapet godt for implementering av sin nye strategi fastsatt for økt lønnsom vekst.

Den Rettede Emisjonen

Den Rettede Emisjonen vil rettes mot eksisterende eiere og nye investorer i henhold til relevante unntak fra gjeldende prospektregelverk (i) utenfor USA i henhold til Regulation S etter US Securities Act av 1993 ("US Securities Act") og (ii) i USA til "qualified institutional buyers" (QIBs) som definert i Rule 144A i US Securities Act samt til større amerikanske institusjonelle investorer i henhold til SEC Rule 15a-6 til United States Exchange Act av 1934.

Tegningskursen i den Rettede Emisjonen vil fastsettes av Selskapets styre gjennom en bookbuilding-prosess. Minstetegning og -allokering i den Rettede Emisjonen er satt til det antall Aksjer som tilsvarer et samlet tegningsbeløp i NOK tilsvarende minst EUR 100 000. Selskapet kan, etter eget skjønn, tilby og tildele Aksjer med et tegningsbeløp som tilsvarer mindre enn EUR 100 000 i den utstrekning unntak fra prospektkrav etter verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter, eller tilsvarende regulering i andre jurisdiksjoner, kommer til anvendelse.

Primærinnsidere og investorer knyttet til de tre største aksjonærene i Selskapet har forhåndstegnet seg for totalt NOK 19,400,000. I tillegg til dette har Margrethe Hauge, ny konsernsjef fra 1. januar 2021, forhåndstegnet seg for NOK 250 000.

Bookbuilding-perioden for den Rettede Emisjonen vil starte i dag, 2. desember 2020, klokken 16:30 og avsluttes 3. desember 2020 klokken 08:00. Selskapet kan derimot når som helst velge å avslutte eller forlenge bookbuilding-perioden etter eget skjønn og uten begrunnelse eller forhåndsvarsel. Selskapet vil offentliggjøre resultatet av den Rettede Emisjonen i en egen børsmelding etter at bookbuilding-perioden er avsluttet.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av at (i) Selskapets styre vedtar å gjennomføre den Rettede Emisjonen og allokere Aksjer i den Rettede Emisjonene ("Nye Aksjer") i henhold til styrefullmakten vedtatt av Selskapets generalforsamling avholdt 16. april 2020 og (ii) kapitalforhøyelsen i Selskapet i forbindelse med den Rettede Emisjonen registreres i Foretaksregisteret og Verdipapirsentralen ("VPS").

Oppgjøret for Aksjene vil skje ved levering mot betaling på vanlig T+2-basis med eksisterende og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Oslo Børs i henhold til en aksjelånsordning mellom Selskapet og Holmen Industri AS sammen med Westhawk AS som aksjelånere.

I forbindelse med den Rettede Emisjonen har Selskapet inngått avtaler om bindingstid i en periode på 90 dager fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen, med forbehold om visse unntak.

Styret har vurdert alternative strukturer for innhenting av ny egenkapital. Etter grundige vurderinger er det styrets syn at det vil være i Selskapets og dets aksjeeieres felles interesse å innhente egenkapital gjennom en rettet emisjon som setter til side eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer. Ved å strukturere transaksjonen som en rettet emisjon vil selskapet være i posisjon til å innhente kapital på en effektiv måte, med en lavere rabatt mot omsatt kurs og med betydelig mindre risiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. I tillegg er den Rettet Emisjonen gjenstand for markedsføring gjennom en markedssondering og en offentlig annonsert book-buildingprosess. Gjennom dette vil det oppnås en markedsbasert tegningskurs. Selskapet vil også vurdere om det skal igangsettes en reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjeeiere som ikke deltar i den Rettede Emisjonen.

Selskapet vil kunngjøre antall aksjer som skal utstedes og tildeles i den Rettede Emisjonen gjennom en børsmelding som forventes å bli publisert før åpning av handel på Oslo Børs 3. desember 2020.

Selskapets oppdaterte selskapspresentasjon er tilgjengelig på https://www.goodtech.no/investor/.

Carnegie AS er engasjert som tilrettelegger for den mulige emisjonen. Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som Selskapets juridiske rådgiver.

Kontaktinformasjon:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA,
Tlf: +47 98 28 11 42
E-post: eric.staurset@goodtech.no

Important Notice

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company.

Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in public sector investment levels, changes in the general economic, political and market conditions in the markets in which the Company operates, the Company's ability to attract, retain and motivate qualified personnel, changes in the Company's ability to engage in commercially acceptable acquisitions and strategic investments, and changes in laws and regulation and the potential impact of legal proceedings and actions. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this presentation are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or any obligation to update or revise the statements in this presentation to reflect subsequent events. You should not place undue reliance on the forward-looking statements in this document.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Neither the Manager nor any of its respective affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein.

This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither Manager nor any of its respective affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement.

The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Emner


Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 450 millioner og har i underkant av 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Pressekontakt

Synnøve Granli

Synnøve Granli

Pressekontakt CFO Investor Relations +47 815 68 600