Skip to content
Den første 4MW bygningen på Green Mountain's datasenteranlegg i Enebakk utenfor Oslo.
Den første 4MW bygningen på Green Mountain's datasenteranlegg i Enebakk utenfor Oslo.

Press release -

Green Mountain åpner nytt datasenter i Enebakk

Green Mountain kunngjør i dag åpningen av det første 4MW datasenteret på sitt nye datasenteranlegg i Enebakk utenfor Oslo. Distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, foretar den offisielle åpningen for å støtte etableringen og den raske veksten i norsk datasenterindustri.

Datasenteret ligger ca. 20 km fra Oslo sentrum og har en perfekt beliggenhet når det gjelder strømforsyning, infrastruktur og fiber. Området er 75.000 m2 stort med en kapasitet på opptil 75 MW. Den første datasenterbygningen er dedikert til en stor internasjonal skyleverandør og driftes av 100% fornybar energi.

«I dag markerer vi en viktig milepæl i selskapets historie som støtter vår vekststrategi. Denne plasseringen, med god tilgjengelighet til ulike internasjonale fiberruter og nærhet til hovedstaden, er ideell for både såkalte hyperscalers og andre nasjonale og internasjonale virksomheter.” Sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Dette er Green Mountain sitt tredje datasenter, i tillegg til fjellanlegget utenfor Stavanger og anlegget på Rjukan, Telemark. Byggeprosessen startet i september 2019, og til tross for utfordringene med Covid-19, er prosjektet fullført i henhold til tidsplanen. "Vi opplever en enorm interesse for denne lokasjonen og har allerede startet byggingen av en ny 4MW bygning på stedet, som skal være ferdig i august neste år." legger Gyland til.

Norges overskudd av rimelig og fornybar kraft, regjeringens gunstige rammebetingelser og Green Mountains evne til å levere datasentre raskt, bærekraftig og med høy kvalitet utgjør et sterkt verdiforslag. Tilstedeværelsen av den norske ministeren under åpningen bekrefter samtidig regjeringens forpliktelse til å støtte denne grønne vekstindustrien.

«Datasenternæringen er viktig for Norge. Den bidrar allerede i dag med arbeidsplasser, og potensialet fremover er stort. Dette kan bety mye for verdiskapingen i distriktene. Vi må bruke de norske kraftressursene til å utvikle nye grønne næringer. Det gjør vi ved å satse på datasenternæringen», sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ringvirkningene i forbindelse med datasenteret er store, og arbeidet med bygging av anlegget har i høy grad blitt utført av lokal arbeidskraft. «Vi ser at kompetansen innenfor dette område er økende og i neste fase vil andel lokal arbeidskraft øke ytterligere.» forteller Gyland. Sysselsettingseffekten av anlegget er ca. 50 nye årsverk innenfor teknisk drift, sikkerhet og IT drift. I selve anleggsperioden ble det nedlagt over 150.000 arbeidstimer og mange lokale bedrifter har bidratt med produkter og tjenester. 

«Vi ønsker Green Mountain velkommen til Enebakk og ser at dette får positive ringvirkninger for lokalsamfunnet her, både med tanke på arbeidsplasser og lokal verdiskapning.» sier ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg.  

(Flere bilder fra åpningsseremonien vil bli offentliggjort i etterkant.)

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on 100% low cost renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

  • The data center near Stavanger (DC1-Stavanger) is built deep inside a mountain in a former high security NATO ammunition storage.
  • The data center in Telemark (DC2-Telemark) is in the ‘cradle of hydro power’ in Norway with close proximity to multiple local hydro power plants.
  • The new data center at Enebakk (DC3-Oslo) is  situated just outside Oslo, the Capital of Norway.

Green Mountain is one of the largest data center operators in the Nordics and we experience strong growth. Among our customers are large international clients within Cloud, Banking/Finance, HPC, Automotive and more. 

Learn more about Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Chief Executive Officer +47 928 05 817
Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645

Related content

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain

Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge