Skip to content
Det nye bygget blir nesten identisk som det allerede eksisterende samlokaliseringsbygget på bildet og vil reises på tomten i bakgrunnen.
Det nye bygget blir nesten identisk som det allerede eksisterende samlokaliseringsbygget på bildet og vil reises på tomten i bakgrunnen.

Press release -

Green Mountain fortsetter utvidelsen av sitt datasenter i Enebakk

For andre gang i år starter Green Mountain nye byggearbeider ved sitt datasenteranlegg i Enebakk utenfor Oslo. Nå skal det reises et nytt datasenter med en kapasitet på 10 MW. Bygget er allerede delvis utleid til en ny stor internasjonal kunde.

Selskapet har fått godkjent byggingen av et 3-etasjes bygg på 9600 m2. Anleggsarbeidet starter så snart igangsettelsestillatelsen er mottatt og man forventer ferdigstillelse i september 2024.

Dette betyr at ved ferdigstillelse vil hele anlegget til Green Mountain i Enebakk ha en kapasitet på 41,5 MW. Det vil da romme både dedikerte bygg for egne kunder samt bygninger for samlokalisering av flere kunder. I bygget som nå skal reises kommer en internasjonal teknologiaktør til å bruke nesten 5MW av kapasiteten til sin virksomhet.

«Vi opplever stor pågang for tiden og det er gledelig at flere internasjonale kunder ser til Norden for sine datasenterbehov.» sier Svein Atle Hagaseth, administrerende direktør i Green Mountain.

Kundens navn blir foreløpig ikke offentliggjort men er ny for Green Mountain. «De leverer tjenester som de aller fleste nordmenn er godt kjent med og som mange er avhengige av både på jobb og i fritiden.» legger Hagaseth til.

Den nye utvidelsen fører igjen til at Green Mountain må oppbemanne sitt team, både på drift og støttefunksjoner. I dag er det 50+ årsverk som har sin faste arbeidsplass knyttet til Enebakk senteret fordelt på drift, sikkerhet og renhold. Da er ikke kundenes eget personell inkludert eller årsverk knyttet til faste vedlikeholdsavtaler. Med det nye bygget regner man med å øke bemanningen med 10-15 personer. Arbeidsplasser knyttet til selve byggingen samt økonomiske ringvirkninger av produkt- og tjenesteleveranser kommer i tillegg.

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering i Norge og Storbritannia. Datasentrene driftes på 100% fornybar kraft og er verdensledende på energieffektivitet.

I tillegg bygger Green Mountain Norges største datasenteranlegg på Hamar og samarbeider med det tyske kraftselskapet KMW om å bygge et nytt datasenter i Frankfurt regionen.

  Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og opplever sterk vekst. Blant kundene er store internasjonale selskaper innen Cloud, Bank/Finans, HPC, Automotive og mer.

  Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

  In English:

  Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

  The company currently operates the following data center locations: SVG1-Rennesøy near Stavanger, RJU1-Rjukan in Telemark and the OSL1-Enebakk data center about 20 km outside Oslo. In addition, a data center in London (LON1-East) was recently established through the acquisition of an existing company. It is located in one of the most important data center hubs in the world. Furthermore, Green Mountain builds Norway’s largest data center campus at Hamar and have partnered with German power company KMW to establish a new data center in the Frankfurt region.

  Existing customers include large international companies within cloud, banking/finance, HPC, automotive and more.

  Contacts

  Mette Berger Gulbrandsen

  Mette Berger Gulbrandsen

  Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
  Svein Atle Hagaseth

  Svein Atle Hagaseth

  Press contact Chief Executive Officer + 1 416 518 7105

  About Green Mountain

  Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

  Green Mountain
  Hodneveien 260
  4150 Rennesøy
  Norge