Skip to content
Foreløpig illustrasjon av hvordan datasenteret kan bli seende ut ved full utbygging.
Foreløpig illustrasjon av hvordan datasenteret kan bli seende ut ved full utbygging.

Press release -

Green Mountain vurderer å etablere nytt datasenter på Kalberg i Time kommune

Søker om dispensasjon for første byggetrinn.

Datasenterselskapet Green Mountain har i dag levert en dispensasjonssøknad til Time kommune i forbindelse med vurderingen av et potensielt datasenteranlegg på Kalberg, i Time kommune. Den aktuelle tomten ligger i nærheten av nye Fagrafjell transformatorstasjon, et av Norges viktigste og sterkeste strømknutepunkt. For å fastslå gjennomførbarheten av prosjektet er Green Mountain avhengig av å få dispensasjonen i tide.

Green Mountain har mottatt et uforpliktende varsel om interesse for forhandling av en datasenteravtale fra en stor internasjonal kunde, som er relevant for dette området.

Selskapets planer om å bygge datasenter på Kalberg passer perfekt inn i, og tilfredsstiller «Regionalplan for grønn industri - for areal- og kraftkrevende næring» som ble vedtatt av fylkestinget 14. juni i år. Prosjektet understøtter også myndighetenes «Nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI)» og «Nasjonal datasenterstrategi».

Administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, håper på en rask og positiv behandling av dispensasjonssøknaden: «Realiseringen av dette prosjektet vil føre til mange positive ringvirkninger både i form av lokal verdiskapning, nye arbeidsplasser, kompetanseutvikling med mer. Det er samtidig vår uttalte ambisjon å bygge dette anlegget med lavest mulig fotavtrykk i omgivelsene, og skape et av de mest bærekraftige datasentrene nasjonalt og internasjonalt."

Selskapet planlegger en best mulig omdisponering av masser fra tomten, og har bl.a. avtale med en lokal bonde som mottaker av jorden som er av god nok kvalitet til jordforbedring på hans eiendom.

Green Mountain er opptatt av en best mulig utnyttelse av overskuddsvarmen anlegget vil produsere. Selskapet vil derfor klargjøre infrastrukturen for avtakere av denne varmen.

«Vi er i tett dialog med aktører rundt dette og ser bl.a. på matproduksjon med veksthus og landbasert oppdrett, fjernvarme og tørkingsanlegg.» legger Hagaseth til.

Dispensasjonssøknaden er forventet ferdigbehandlet i løpet av november. Dersom dispensasjonen gis, vil dette muliggjøre videre forhandlinger med den potensielle kunden.

Ordfører i Time kommune Andreas Vollsund (H) er svært begeistret over prosjektet. «Hvis flertallet i kommunestyret går inn for dispensasjon vil dette få stor betydning for å bygge ny grønn næring i regionen», sier Andreas Vollsund og legger til: «Det har vært mye diskusjon om hvor mange arbeidsplasser datasentre gir. Hvis Green Mountains får realisert dette prosjektet er det ingen tvil om at denne etableringen vil blir den største arbeidsplassen i Time kommune de neste år.»

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) fremhever at den planlagte etableringen passer godt med arbeidet som er gjort med etablering av Regionalplan for grønn industri. «Green Mountains planer på Kalberg er svært spennende. Det er gledelig at vi nå ser resultatet av et målrettet og langsiktig arbeid med tilrettelegging for ny grønn industri i Rogaland. Fylkeskommunen ønsker å spille på lag med bedriftene og bidra til at aktørene lykkes med å gripe muligheter som ligger i den grønne omstillingen.», sier fylkesordfører Marianne Chesak.


Related links

Topics

Categories


Om Green Mountain:

Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering i Norge og Storbritannia. Datasentrene driftes på 100% fornybar kraft og er verdensledende på energieffektivitet.

I tillegg bygger Green Mountain Norges største datasenteranlegg på Hamar og samarbeider med det tyske kraftselskapet KMW om å bygge et nytt datasenter i Frankfurt regionen.

  Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden og opplever sterk vekst. Blant kundene er store internasjonale selskaper innen Cloud, Bank/Finans, HPC, Automotive og mer.

  Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

  Om datasenterbransjen:

  I Norge består datasenterbransjen av ca. 20 forskjellige samlokaliseringsaktører. Denne gruppen selskaper omtaler seg som den seriøse delen av bransjen og har ingen befatning med kryptovirksomhet. Siden 2010 har bransjen vokst med ca. 17 % i året og har nå samlet sett ca. 150 MW i drift. Totale investeringer i bransjen har de siste årene ligget på noen få milliarder NOK per år. Dette er i ferd med å endre seg vesentlig. På bakgrunn av den økende digitaliseringen av samfunnet og innen Kunstig Intelligens spesielt har etterspørselen etter datasentertjenester vokst kraftig. Mange av de store hyperscale aktørene ser nå til Norden for å få tilgang på strøm, areal, kompetanse og bærekraftige løsninger i et meget hurtig tempo. Slike avtaler vil i stadig større grad tilfalle regionale samlokaliseringsaktører som kan levere kvalitet til rett tid. Green Mountains avtale med TikTok er et godt eksempel på denne trenden. I Europa anslår man at datasenterindustrien vil vokse over 20 % årlig frem til 2027*. Dette fører til at stadig flere datasentre må bygges utenfor de tradisjonelle FLAP-D* knutepunktene. Samtidig er det slik at de store aktørene setter stadig strengere krav til bærekraft, noe som gjør lokasjoner i Norge spesielt attraktive.


  *Technavio

  **FLAP-D = Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Dublin.

  Contacts

  Mette Berger Gulbrandsen

  Mette Berger Gulbrandsen

  Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
  Svein Atle Hagaseth

  Svein Atle Hagaseth

  Press contact Chief Executive Officer + 1 416 518 7105

  About Green Mountain

  Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

  Green Mountain
  Hodneveien 260
  4150 Rennesøy
  Norge