Skip to content
Slik vil det planlagte datasenteranlegget se ut ved full utbyggelse.
Slik vil det planlagte datasenteranlegget se ut ved full utbyggelse.

Press release -

Green Mountain signerer avtale med TikTok – bygger Norges største datasenteranlegg

Datasenterselskapet Green Mountain har inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa. Selskapet etablerer derfor et nytt datasenteranlegg i Heggvin Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Dette blir Norges største datasenter anlegg og vil skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionen.

Anlegget har fått navnet OSL2-Hamar og har en kapasitet på 150 MW. Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 MW, er planlagt på stedet. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023. TikTok har signert en innledende kontrakt for 3 bygninger og 90 MW kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 MW innen 2025.

«Innlandet er en ideell lokasjon for våre datasentre. Her er det nok strøm, gode ferdigregulerte arealer og kompetent arbeidskraft. Vi ser frem til etableringen og ser for oss videre vekst i regionen.» sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Prosjektet vil skape et betydelig antall arbeidsplasser, både i selve anleggsfasen men også når datasenteret er i drift. Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever dyktige teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse.

Datasentre er en essensiell del av vår felles digitale grunnmur. Uten datasentre fungerer ikke det digitale samfunnet, hverken i det offentlige, i næringslivet eller for privatpersoner. Norge har siden 2018 hatt en egen Datasenterstrategi for å tydeliggjøre at dette er et satsingsområde, bidra til økt vekst i datasenternæringen og samtidig tilrettelegge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte.

«En tydelig og målrettet satsing med den nasjonale datasenterstrategien har vært avgjørende for at selskaper som Green Mountain nå opplever vekst og stor etterspørsel etter våre tjenester. Norge er blitt satt på det internasjonale kartet som en perfekt datasenterlokasjon.» sier Hagaseth.

«Et godt og fremtidsrettet samarbeid med Hamar og Løten kommuner, Heggvin Utvikling, Nordavind DC Sites, Eidsiva Energi, Elvia og CTS Nordics har vært avgjørende i realiseringen av prosjektet.»

Green Mountain har en helhetlig tilnærming til å bygge og drive bærekraftige datasentre. I OSL2-Hamar-prosjektet omfatter dette alt fra bruk av fornybar kraft, sertifiserte grønne bygg og varmegjenbruksprosjekter. "Dette anlegget vil bli et stjerneeksempel på vår visjon om å sette den grønne standarden". sier Hagaseth.

I morgen vil representanter for både nasjonale og lokale myndigheter, TikTok og andre interessenter delta på et lanseringsarrangement på Hamar.

«I kroner er dette den største industri-investeringen i Innlandet noen sinne. Den innebærer flere hundre arbeidsplasser, men for Hamar, Løten og Innlandet vil ringvirkningene være vel så viktige. Vi besøkte Luleå og Facebook-anlegget der på nyåret og kunne ved selvsyn se ringvirkningene dette har hatt på utdanning, forskning, næringsutvikling og tilflytting for regionen.» sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

For mer informasjon om TikTok sin etablering i Norge, se selskapets presserom.

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering. Datasentrene driftes på 100% fornybar kraft, og bruk av frikjøling skaper høy energieffektivitet.

Til nå har Green Mountain hatt følgende lokaliseringer:

  • Datasenteret nær Stavanger (SVG1-Rennesøy) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere høysikkerhetsmateriale fra NATO.
  • Datasenteret i Telemark (RJU1-Rjukan) ligger i 'vannkraftens vugge' med nærhet til flere lokale vannkraftverk.
  • Datasenteret på Enebakk (OSL1-Enebakk) ligger like utenfor Oslo.
  • Datasenteret i London (LON1-East) ble nylig etablert gjennom oppkjøp av eksisterende aktør og ligger midt i et av de viktigste datasenter knutepunktene i verden.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og opplever sterk vekst. Blant kundene er store internasjonale selskaper innen Cloud, Bank/Finans, HPC, Automotive og mer.

Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
Svein Atle Hagaseth

Svein Atle Hagaseth

Press contact Chief Executive Officer + 1 416 518 7105

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain

Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge