Skip to content
Fra venstre: Tor Kristian Gyland (Green Mountain), Alf Reime and Asbjørn Drengstig (Norwegian Lobster Farm)
Fra venstre: Tor Kristian Gyland (Green Mountain), Alf Reime and Asbjørn Drengstig (Norwegian Lobster Farm)

Press release -

Landbasert hummeroppdrett skal bruke restvarme fra datasenter

Datasenterselskapet Green Mountain og Norwegian Lobster Farm har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret i verdens første kommersielle landbaserte oppdrettsanlegg for porsjonshummer. Prosjektet representerer et innovativt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis der restvarmen gjenbrukes til matproduksjon og som gir et betraktelig redusert miljøavtrykk.

Som de første og eneste i verden, produserer Norwegian Lobster Farm porsjonshummer i et landbasert oppdrettsanlegg. Dagens anlegg benytter resirkuleringsteknologi (RAS) samt avansert robotikk, datasynsystemer og automatisk kontinuerlig overvåking av hver individuell hummer. For å vokse optimalt trenger hummeren en temperatur på 20°C i sjøvannet. Det er den samme temperaturen sjøvannet har etter at det har blitt brukt til å kjøle IT-utstyr i datasenteret. Green Mountain kan derfor levere det oppvarmede sjøvannet direkte til oppdrettsanlegget.

Et datasenter bruker mesteparten av energien på å kjøle ned IT utstyret som står der. Hos Green Mountain på Rennesøy benytter man en innovativ fjordkjølingsløsning til dette formålet. I dag kommer vannet inn med en temperatur på 8°C og blir sluppet ut igjen i fjorden med en temperatur på 20°C. Det planlegges derfor et nytt produksjonsanlegg rett utenfor datasenteret hvor denne restvarmen kan benyttes direkte til oppdrett av porsjonshummer. Det medfører at energien blir gjenbrukt og man trenger heller ikke benytte komplisert RAS teknologi.

«I praksis betyr dette at vi kan skalere opp produksjonen med redusert teknisk risiko, samt spare både investerings- og driftskostnader. I tillegg til miljøgevinsten selvfølgelig.» sier CEO i Norwegian Lobster Farm, Asbjørn Drengstig.

Landbasert hummeroppdrett er en avansert affære, men markedsmulighetene er enorme, spesielt siden hummerbestanden i Europa er synkende. Selskapet har brukt flere år på forskning og utvikling og har i flere omganger sikret seg EU finansiering gjennom Horizon 2020 Grant Agreement NO880911 og EuroStars programmene. Drengstig ser for seg å kunne starte byggingen av produksjonsanlegget i 2021.

«Vi har i lang tid jobbet med ulike metoder for å gjenbruke restvarmen fra datasenteret vårt. Her på Rennesøy hvor det er langt mellom boligene er for eksempel ikke fjernvarme et fornuftig alternativ. Dette prosjektet passer derimot som hånd i hanske. Vi håper vi også kan utvide dette og liknende konsepter til våre fremtidige anlegg.» sier CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Om Norwegian Lobster Farm: Norwegian Lobster Farm AS er først i verden til å oppdrette porsjonshummer. Porsjonshummer er 20 cm lang og veier ca 250 gram, og er dermed under minstemålet for villfangst. Produktet har derfor ikke gjennomgått kjønnsmodning, noe som gjør at produktet holder meget høy kvalitet. Porsjonshummer har mottatt strålende tilbakemeldinger fra verdens mest anerkjente restauranter.

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on low cost 100% renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

  • The data center near Stavanger (DC1-Stavanger) is built deep inside a mountain in a former high security NATO ammunition storage.
  • The data center in Telemark (DC2-Telemark) is in the ‘cradle of hydro power’ in Norway with close proximity to multiple local hydro power plants.
  • The data center at Enebakk (DC3-Oslo) is situated just outside Oslo, the capital of Norway.

Green Mountain is one of the largest data center operators in the Nordics and we experience strong growth. Among our clients are large international companies within Cloud, Banking/Finance, HPC, Automotive and more.

Learn more about Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Chief Executive Officer +47 928 05 817
Asbjorn Drengstig

Asbjorn Drengstig

CEO - Norwegian Lobster Farm +47 90196731

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge