Blogginnlegg -

Gjennom godt samarbeid skaper vi gode fagbøker

Gyldendal Akademisk er markedsledende innenfor pensumlitteratur for sykepleierutdanningen i Norge. Å utvikle fagbøker er krevende. Hvordan jobber vi for å lage gode fagbøker?

Studentens læring
Vår oppgave som redaktører er å lage pensumlitteratur som kan bidra til å utdanne kvalifi serte sykepleiere med høy handlingskompetanse. For å få til det må vi ha studentens læring i fokus. 

Pedagogisk tilrettelegging
En viktig oppgave er pedagogisk tilrettelegging av fagstoff et. Boken skal være lett å lese og ha riktig nivå og god struktur. Vi jobber også med å synliggjøre sammenhengen mellom de teoretiske studiene og den virkeligheten som sykepleierstudenten møter i praksis. Ved hjelp av fagbegreper som grunnleggende behov kan vi hjelpe studenten til å se hva sykepleieren spesielt skal fokusere på i møtet med pasienten.

Samarbeid med lærere 
For å kunne lage gode fagbøker er sykepleieredaksjonen helt avhengig av å ha et godt samarbeid med lærerne i utdanningen. Rammeplan, programplaner og beskrivelser av læringsutbytte danner utgangspunkt for hva som trengs av pensumlitteratur. Lærerne arbeider tett på studentene og har god innsikt i hvilke temaer som er godt dekket i pensum, og hva som må fornyes. Derfor er det ofte undervisere som er forfattere av våre pensumbøker, og vi ser at lærere ved universiteter og høyskoler blir stadig bedre forfattere!

Lærerne er også de beste ambassadørene for utgivelsene våre, digitale som papirbaserte. Deres litteraturanbefalinger står fremdeles sterkt hos studentene. Den teknologiske utviklingen har stor innvirkning på hvordan studentene lærer. En konsekvens av det er at vi i tillegg til bøker må lage digitale læremidler og legge til rette for varierte læringsformer. Dette er et satsingsområde i Gyldendal Akademisk.

Kvalitetssikring i alle ledd 
Faglitteratur som utgis på et forlag, blir underlagt god kvalitetssikring i alle deler av prosessen fra idé til ferdig bok. Kvalitetssikringen starter allerede når vi velger forfatterne. For å finne de riktige fagfolkene må redaktørene ha et stort nettverk i fagmiljøene. Vi velger fagfolk som har høy kompetanse på sine fagområder. Manusene som forfatterne leverer, blir videre grundig kvalitetssikret gjennom eksterne fagfellevurderinger. Også andre faggrupper bidrar til kvalitetssikringen. Sertifiserte medisinske illustratører sørger for at figurer og illustrasjoner er faglig korrekte. Erfarne tekstkonsulenter sikrer korrekt bruk av språket, og grafikere sikrer hensiktsmessig fargebruk på omslag og lesbare fonter. De digitale utgivelsene våre blir på lignende vis kvalitetssikret med tanke på funksjonalitet og brukervennlig design. Når boken er ferdig, tar markedsavdelingen over og sørger for at den når ut til pensumbesluttere og studenter.

Glade for tilbakemeldinger 
Det er krevende å gjøre fagstoff lett tilgjengelig. Derfor er vi glade for alle innspill og forslag vi får fra lærere og studenter, slik at vi stadig kan utvikle oss og bli bedre!

Tekst: Ann-Christin Børstad, Randi Grønseth og Gro Hjelmeland Grimsbø
Teksten er først publisert i 
VIT nr. 2 - 2017

Emner

  • Litteratur

Kategorier

  • vit
  • sykepleie

Kontakter

Ann-Christin Børstad

Redaktør Sosial- og helsefag Sosial- og helsefag 90474750

Gro Hjelmeland Grimsbø

Redaktør Sykepleie Sykepleie 92485402

Randi Grønseth

Redaktør Sykepleie Sykepleie 93218171