Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Blogginnlegg -

Viktigheten av fysisk aktiv læring i skolen

Fysisk aktivitet er viktig for elevene, som egenverdi, som danning og som meningsfulle læringsaktiviteter i fag. Fysisk aktiv læring er læring i bevegelse og læring gjennom bevegelse, og det bygger på et helhetlig læringssyn. 

Boken, en antologi, drøfter det filosofiske, pedagogiske og læringspsykologiske grunnlaget for fysisk aktiv læring, og gir eksempler på konkrete læringsaktiviteter i ulike fag. Den retter seg primært mot læring i grunnskolen, og dermed lærere, lærerutdannere og lærerstudenter, og den vil også være interessant for andre som arbeider med pedagogikk, læringsforskning og skoleutvikling.

En av forfatterne er Margaret Whitehead (University of Bedford), som er kjent for physical literacy. Hun viser til hvor viktig det er for den enkelte elev, ut fra egne forutsetninger, å få hjelp til å utvikle sitt eget fysisk-motoriske potensiale. Positiv kroppsbevissthet, selvtillit og selvverd henger sammen. 

Professor Yngvar Ommundsen (NIH) følger opp dette i fysisk aktiv læring og kroppsøvingsfaget. Kjernen i kroppsøvingsfagets egenverdi og allmenndanning er bevegelseskompetanse, som igjen kan understøtte læring i andre fag. Han viser til forskning om sammenheng mellom fysisk aktivitet, fysisk aktiv læring og kognitiv utvikling, og peker på at dagens skole har et for snevert kognitivt syn, med stillesittende læringsaktiviteter i klasserommet. 

Førstelektor Inger Marie Vingdal (HiOA) er redaktør for boka og har skrevet to kapitler. Den ene presentere et teoretisk bakteppe og pedagogisk grunnsyn for helhetlig læring. Fysisk aktiv læring bygger på sosiokulturelt læringsperspektiv som tar utgangspunkt i at læring skjer i sosiale sammenhenger, og at eleven er aktiv. Fysisk aktiv læring i grupper setter søkelyset på hvordan få til gode læringsgrupper, og hvordan læreren kan arbeide med læringsmiljøet, praksisfellesskapet. Fysisk aktiv læring kan skje i klasserom og gymsal, men det store klasserommet er ute. 

Førstelektor Annepetra Røkke Jenssen (NTNU) skriver om fag i uterom, hvordan uterommet gir flere anledninger til autentiske aktiviteter og primærerfaringer, og hvordan åpne oppgaver kan gi god trening i å argumentere og reflektere. Professor Frode Rønning (NTNU) skriver om fysisk aktiv læring i matematikk, og peker på utfordringer elever får når de skal overføre det de arbeider med i kladdeboka til virkeligheten. 

Førsteamanuensis Jens Birch (HiOA) filosoferer over språkopplæring og om det virkelig er slik at en må kunne teori før en kan lære seg noe praktisk. Eller om vi kan se på alle fag som en ferdighet der vi lærer best i reelle situasjoner. 

Førsteamanuensis Marc Esser-Noethlichs (HiOA) skriver om et tverrfaglig undervisningsprosjekt i svømming og fysikk. Fysisk lover og prinsipper blir lettere å forstå når elevene kjenner dem på kroppen, og det kan gi en dypere forståelse for bevegelser i svømming. Hilde Schjerven (Drammen kommune) har lang erfaring med å legge til rette for fysisk aktivitet og fysisk aktiv læring i skolen og gir eksempler på dette i kapittelet Tenke det, ville det, gjøre det.

Tekst av Inger Marie Vingdal


Les mer om boken Fysisk aktiv læring av Inger Marie Vingdal (red.)

Kjøp boken her


Emner

Tags

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge