Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

​Barnevernet som fag og praksisfelt er i endring

Barnevernet som fag og praksisfelt er i endring. Det viser seg blant annet ved at noen begreper forsvinner, nye kommer til og atter andre fylles med nytt innhold. 

Boken Barnevernets begreper - i bevegelse omhandler både det vi kan kalle tradisjonelle barnevernsbegreper, som omsorgssvikt og det biologiske prinsipp, og begreper som er av nyere dato, iallfall som fagspråk i barnevernet, som kjærlighet og kultursensitivitet. I denne boka drøftes en rekke begreper som er sentrale i barnevernet. Noen av begrepene er velkjente og har fulgt barnevernet så å si gjennom hele barnevernets historie som samfunns- og velferdsinstitusjon. Andre begreper er av nyere dato og gir mer eksplisitt signaler om endringer i forventninger til og utfordringer for barnevernets aktører. 

Disse begrepene har til felles at vi finner dem i så vel offentlige dokumenter som fagtekster, og de er slik ment å bidra til forståelse av barnevernet både som politikk-, praksis-og fagfelt. 

Hvordan begrepene brukes og innholdsbestemmes, eksempelvis i offentlige dokumenter og faglitteratur, kan uansett ikke tas for gitt, det må undersøkes. Forståelser av begrepene utfordres og preges blant annet av ny kunnskap, politiske og sosiale føringer, og det handler om definisjonsmakt. Forfatterne setter søkelyset på slike forhold gjennom bidragene i denne boka.

Utdrag fra boken Barnevernets begreper - i bevegelse av Torunn Alise Ask, Solveig Botnen Eide (red.)


Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935