Nyhet -

«Denne boken skal hjelpe helsepersonell til å bry seg mer.»

Av: Turbo Kommunikasjon v/ Arvid Steen

Leger og annet helsepersonell bør være mer observante på pasienters oppvekstforhold og levevilkår, mener professor emeritus i sosialmedisin og forfatter av fagboken «Sykdommers sosiale røtter», John Gunnar Mæland.

– Visste du at risikoen for å dø henger sammen med omfanget av folks sosiale forbindelser: hvor mange de omgås i hverdagen, om de er ensomme og hvor mye støtte de opplever å få fra omgivelsene? Manglende sosiale relasjoner og ensomhet er like dødelig som det å røyke, drikke mye alkohol eller være fysisk inaktiv. Det er et av mange funn som kommer fram i denne boken, sier John Gunnar Mæland.

Boken «Sykdommers sosiale røtter» forsøker å gå til roten av menneskers sykdomsproblemer, ved å lete etter sosiale forklaringer. Mæland har fått med seg ni medforfattere innen ulike fagdisipliner som psykologi, samfunnsvitenskap og mikrobiologi. Redaktøren har skrevet halve boken selv.

Mæland håper blant annet at kommende leger lærer noe av boken. Han mener at dagens leger bør kunne mer enn å reparere og fikse.
– Forebygging er ofte nedprioritert, men blir bare mer og mer viktig, mener han.

En lettlest og informativ fagbok med tung forskning i bunn
– Jeg håper vi har skrevet en lettlest, men likevel informativ og godt begrunnet bok basert på helseforskning over flere tiår. Boken kan bidra til at studenter og helsepersonell kan bli flinkere til å se sammenhengen mellom liv og helse. Gjør man det, er det store sjanser for at man jobber med god forebygging, sier Mæland.

«Sykdommers sosiale røtter» er skrevet for deg som er legestudent, eller studerer andre helseprofesjoner. Samtidig er målgruppen også mer rutinerte helsearbeidere, som ønsker faglig påfyll fra Norges mest faglig dyktige professorer innen samfunns- og allmennmedisin.

Flere av Mælands tidligere bøker er pensum ved ulike utdanningsinstitusjoner i Norge.

Våg å ta ansvar
John Gunnar Mæland er blitt 72 år. Pensjonert professor. Et langt liv innen legevitenskapen og akademia har imidlertid ikke gjort han mindre engasjert. Han brenner for at leger og helsearbeidere snur litt opp-ned på tradisjonell pleie og hjelp-tankegang.

– Helsepersonell må våge å ta mer sosialt ansvar. Som gammel lege vet jeg at en sykdom ikke bare er en sykdom. Skal man reparere og forebygge, er det viktig å se litt bakenfor det rent medisinske, og begynne å se etter årsakene til hvorfor noen mennesker sliter mer med helseproblemer enn andre. Rotårsakene ligger ofte i personens sosiale bakgrunn og livshistorie, sier Mæland

Utfordrer tradisjonell legevitenskap
Mæland hører fra legestudenter at de er glade for at han setter søkelys på sykdommers sosiale røtter.
– Det blir mye tradisjonell, tung legekunnskap under studiene. Da er det motiverende og ikke minst gøy for en gammel forfatter at unge leger er opptatt av det man i gamle dager kalte «huslege-kunnskap». Det at man kjente bakgrunnen og familiebakgrunnen til hver pasient. Selvsagt får man ikke tid til det i dag, men vi kan alle engasjere oss mer i pasientene, sier han.

Blir ikke lei
Mæland er en produktiv forfatter av faglitteratur. Han forteller at han aldri blir lei av å formidle egen kunnskap, men også spille på lag med andre, slik at budskapet i hans bøker bli tverrfaglig.
– Det er kanskje ikke så «professoraktig» å si at det har vært gøy å skrive boken, men det har det vært. Jeg har hatt tenning hele veien, og fått god hjelp av dyktige medforfattere.

– Jeg synes vi har kommet godt ut av det. Vi belyser et tema som mange har etterlyst. Forhåpentligvis har vi greid å fylle noen kunnskapshull, sier Mæland.

Boken «Sykdommers sosiale røtter» selges i fagbokhandelen. Det er også stor mulighet for at boken går inn som pensum på ulike studieretninger i løpet av tiden som kommer.

Related links

Emner

  • Utdanning

Kategorier

  • sykepleie
  • medisin
  • sosial- og helsefag

Kontakter

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339

Relatert innhold