Nyhet -

Kommunikasjon i relasjoner

Personorientert kommunikasjon innebærer å lytte aktivt og forstå hva den andre personlig opplever som viktigst for egen del. Det kan være noe ganske annet enn man forestiller seg. Kommunikasjon i relasjoner har kommet i ny revidert utgave 3. utgave av boken blir oppdatert i forhold til ny forskning, med særlig fokus på betydningen av personorientering, tillit, mestring og motivasjon.

Kommunikasjon i relasjoner er en forskningsbasert fagbok om kommunikasjon i sykepleie og andre helsefag. Forfatterne tar utgangspunkt i dialoger og fortellinger fra praksis, og belyser et bredt spekter av kommunikasjonsferdigheter, fra aktiv lytting til motiverende veiledning og samarbeid i team. Hvordan skape en god relasjon og stimulere mestring? Hvordan skape tillit, styrke brukermedvirkning og legge til rette for samvalg? Hvordan skape en kultur for samarbeid og pasientsikkerhet? Boken har egne kapitler om etisk refleksjon og kommunikasjon med barn og med eldre. I tillegg gis grunnleggende innføring i kommunikasjons- og relasjonsteorier.

Sagt om boken

«Det særlige ved bogen er den frugtbare dialog mellem fagområderne. Sygeplejerskens praksis får teorien ned på jorden, teoretikeren giver praktikeren nye veje at gå, litteraten krydrer teksten med citater fra både filosofer og skønlitterære forfattere – og ikke mindst: Begrebet etik præger hele den overordnede synsvinkel. Det er en bog, som har dyb respekt for den medmenneskelige samtale, og som tør give nogle bud på, hvordan vi – både i sygeplejen og i vores liv i øvrigt – kan gøre den værdigere og bedre.» Lene Malmstrøm i Sygeplejersken (Danmark)

«Dette er en bok som vil kunne stimulere den utøvende helsearbeider til ettertanke, og være tli praktisk nytte. Boken anbefales til høgskolestudenter innen helsefag, spesielt sykepleiestudenter. Den anbefales også overfor utøvende sykepleiere og helsearbeidere som ønsker bevisstgjøring av egen praksis.» Rannveig Misund Olsen i Sykepleien (Norge).

Emner

  • Litteratur

Kategorier

  • sosial- og helsefag
  • sykepleie

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935

Gro Hjelmeland Grimsbø

Redaktør Sykepleie Sykepleie 92485402