Nyhet -

Smerte – fenomen og etikk

Smerte rammer personer i alle aldre gjennom hele livsløpet fra før fødsel til død. Smerten kan ha livreddende kraft når den får oss til å oppsøke behandling som et varsel på tidlig sykdom, men den også kan også true og ødelegge liv, når sterke, langvarige smerter begrenser muligheten til å leve et godt liv.

Dagens smerteforskning er omfattende. Samtidig synes det klart at denne forskningen er smal og i for stor grad dominert av en biomedisinsk forskningsposisjon. Dette er ikke så merkelig når vi vet at mange av de beste metodene vi har for å kunne lindre smerter, kroniske som akutte, er et resultat av biomedisinsk forskning. Det er også sterke økonomiske interesser og koblinger mellom de biomedisinske forskningsmiljøene og legemiddelindustrien. Denne koblingen er problematisk, men samarbeidet med farmakologisk industri er også med på å frembringe nye og bedre legemidler og metoder som kan være til hjelp for smertepasienten. Presis
diagnostikk og medisinsk behandling vil selvfølgelig alltid være noe pasienter etterspør.

Forståelsen av smerte og smertebehandling bør bygge på mer enn kunnskap om farmakologi og biokjemiske prosesser. Det å utforske pasientens opplevelse av og erfaringer med smerte er sentralt i all smertebehandling. En reflektert helsearbeider kan heller ikke ha som ambisjon å utføre tilfredsstillende smertebehandling uten også å ha oppmerksomheten rettet mot moralske og etiske spørsmål om palliasjon og smertebehandling. Biomedisinsk og farmakologisk kunnskap alene gir ikke svar på etiske spørsmål i smertebehandlingen, verken i klinisk etikk eller i mer prinsipielle diskusjoner om lindrende sedering, eutanasi og legeassistert selvmord.

Smerte – fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk. Med sitt utgangspunkt i fenomenologi og moralfilosofi belyser boken smertefenomenet fra et litt annet perspektiv enn biomedisinen, og kan dermed by på en utvidet forståelse av fenomenet smerte for alle som er interessert i feltet.Boken kretser rundt en forståelse av smerte som en subjektiv og kroppslig erfaring, og er spesielt viet diskusjonen omkring smerte som moralsk problem og aktuelle etiske problemstillinger som forbindes med smertebehandling, som eutanasi, placebo og pasientens autonomi.

Boken bygger på forfatternes tidligere utgivelse Smerte - fenomen og forståelse (Gyldendal 2001).

Utdrag fra boken Smerte – fenomen og etikk av Per Nortvedt og Finn Nortvedt

Kjøp boken her 

Related links

Emner

  • Litteratur

Kategorier

  • psykisk helse
  • sykepleie
  • sosial- og helsefag

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935

Ann-Christin Børstad

Redaktør Sosial- og helsefag Sosial- og helsefag 90474750