Gå videre til innhold
Endring av ansvarsområder i E-CO Energi

Pressemelding -

Endring av ansvarsområder i E-CO Energi

Per-Arne Torbjørnsdal blir direktør for strategi og kommunikasjon og Torill Berdal HR-direktør i E-CO Energi. E-COs eierskapsfunksjon flyttes til produksjonsdirektør Alf Inge Berget.

Per-Arne Torbjørnsdal tiltrådte 1. september stillingen som direktør for strategi og kommunikasjon. Han vil ha ansvaret for utvikling av selskapets strategi, forretningsutvikling og miljø. Ansvaret for IKT vil også overføres til denne nye enheten. Videre vil Torbjørnsdal ha ansvaret for kommunikasjon og arbeidet med myndighetskontakt og rammevilkår. Torbjørnsdal har vært ansatt i E-CO Energi siden 2002.

Informasjonssjef Per Storm-Mathisen rapporterer til Torbjørnsdal. Han vil i tillegg til kommunikasjon og informasjonssikkerhet, ha det operative ansvaret for myndighetskontakt.

Celine Setsaas rapporterer også til Torbjørnsdal. Hun blir leder av en ny enhet med ansvar for juss og administrasjon, der anskaffelser, arkiv og kontorstøtte inngår.

Torill Berdal fortsetter som HR-direktør, en stilling hun har hatt siden 2006.

Eierskapsfunksjonen er overført til Produksjonsdirektør Alf Inge Berget. Han vil ha ansvaret for verdiutvikling av eksisterende kraftposisjoner i heleide, deleide og felleseide selskaper. Berget har vært ansatt siden 2008. Eierskapsfunksjonen ivaretas som tidligere av Egil Skøien.

Knut Øygard rapporterer til Berget og blir leder av en ny enhet med ansvar for HMS og kvalitet.

Den nye organisasjonen trådte i kraft 1. september 2017. Eksisterende organisasjon skal samordnes med Hafslunds kraftproduksjonsvirksomhet, som ble kjøpt i august. De ansatte i Hafslund Produksjon vil i løpet av høsten 2017 ansettes i E-CO Energi gjennom en virksomhetsoverdragelse. Sammen med E-COs eksisterende kraftverk Solbergfoss vil denne virksomheten utgjøre kraftverksområde Glomma. Kraftverksjef for Glomma er foreløpig ubesatt.


Organisering fra 1. september 2017:

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør,
E-CO Energi
24 11 69 10 / 909 92 515
Per-Arne Torbjørnsdal Direktør for strategi og kommunikasjon 24 11 69 20 / 916 08 196
Torill Berdal HR-direktør 24 11 65 90 / 952 24 373
Alf Inge Berget Produksjonsdirektør 24 11 65 30 / 909 88 887

Emner


E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

Pressekontakt

Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid

Prosjektdirektør 909 92 515
Per-Arne Torbjørnsdal

Per-Arne Torbjørnsdal

Pressekontakt Direktør Kommunikasjon og rammevilkår 916 08 196

For en fornybar og fullelektrisk fremtid

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hafslund Eco eier over 80 vannkraftverk i Sogn, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å forsyne over 2,6 millioner innbyggere med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund Eco
Harbitzalléen 5
0247 OSLO
Norge