Pressemelding -

Ørsted slutter seg til langsiktig havvindsamarbeid med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco

Ørsted slutter seg til konsortiet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco for å etablere et langsiktig partnerskap for å utvikle havvind i Norge og for å konkurrere i Norges kommende søknadsrunde for havvind.

Den norske delen av Nordsjøen har et stort potensial for utvikling av storskala havvindparker som kan levere fornybar energi til norsk industri og husholdninger, og potensielt også til andre land rundt Nordsjøen. Havvind kombinert med havnett vil skape en lønnsom løsning for Norge, som i kombinasjon norsk fleksibel vannkraft vil levere fornybar kraft til lave kostnader.

De tre selskapene utfyller hverandres kompetanse og danner sammen et sterkt partnerskap for å realisere store havvindprosjekter i kombinasjon med et havnett. Konsortiet har som mål å levere både bunnfast og flytende havvind, samtidig som den norske leverandørindustrien skal utvikles for å kunne levere til den forventede storskala utbyggingen av havvind i Norge og Europa.

Ørsted, Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables vil være likeverdige partnere i konsortiet som vil søke om lisenser i begge områdene som er åpnet av norske myndigheter, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Den kommende tildelingsrunden forventes å bestå av opptil 4,5 GW i de to områdene, og det tekniske potensialet er mye høyere.

Norge har vært en foregangsnasjon i å støtte den tidlige utviklingen av flytende havvind, og partnerskapet vil samarbeide tett med den sterke leverandørindustrien for å utvide Norges strategiske posisjon innen flytende havvind, spesielt på Utsira Nord-området.

- Vi er veldig glade for å komme inn på det norske havvindmarkedet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, deres brede erfaring innen fornybar energi, kraftmarkedet, infrastruktur og verdikjeden offshore gjør dem til perfekte partnere for oss. Konsortiet har en meget sterk posisjon for å konkurrere om både bunnfast og flytende havvind i områdene som forventes å bli åpnet av den norske regjeringen, sier Rasmus Errboe, leder for Region Continental Europe i Ørsted.

- I tillegg til den omfattende erfaring innen fornybar energi, nett og havvind, som Hafslund Eco og Bonheur har, bringer Ørsted med seg den lengste erfaringen og beste kompetansen i verden for å utvikle lokale leverandørkjeder. Dette har resultert i etablering av et betydelig antall nye, lokale, grønne arbeidsplasser innen havvind. Fred. Olsen-relaterte selskaper har i årevis jobbet med Ørsted over hele verden for å utvikle sterke leverandørkjeder innen transport, installasjon, oppgradering og vedlikehold av offshore vindturbiner. Med Ørsted på laget har konsortiet ytterligere styrket sin evne til å bistå Norge med å sikre en bærekraftig og effektiv vei fremover innen havvind, sier Anette Olsen, administrerende direktør i Bonheur og styreleder i Fred. Olsen Renewables.

- Havnett kombinert med havvind vil skape en lønnsom løsning for Norge, og levere fornybar kraft til lave kostnader for elektrifisering og grønn industriell vekst. Ørsted har i mange år vært ledende når det gjelder å redusere kostnadene for havvind, noe som er en betydelig fordel for å realisere havvind i Norge og bidra til fremtidig eksport av norske løsninger, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund Eco.

Kontakter:

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef, Hafslund Eco, +47 982 55 406

Michael Korsgaard Nielsen, Media Relations Officer, Ørsted, +45 99 55 94 25

Inger Lise Bogerud,  +47 957 36 596

Hafslund Eco
Hafslund Eco er et fornybart energikonsern som er heleid av Oslo kommune. Selskapet er Norges nest største kraftprodusent og eier og driver 80 vannkraftverk, med en årlig produksjon på 21 TWh. Selskapet eier også 50 prosent av Norges største nettselskap gjennom eierskapet i Eidsiva Energi. Hafslund Eco bygger videre på 130 års historie med banebrytende produksjon av fornybar energi og langsiktig verdiskaping i Norge, og vil utvikle havvind med betydelige bidrag fra en sterk norsk leverandørkjede.

Ørsted
Som verdens ledende havvindvindutvikler har Ørsted mer enn 3.000 ansatte dedikert til havvind, som dekker alle aspekter innen utvikling, konstruksjon, drift og eierskap av havvindparker. Ørsted har konstruert 7,5 GW havvind, inkludert verdens første havvindpark i 1991 og har for tiden 27 havvindparker i drift over hele Europa, USA og Asia-Stillehavet. Ørsted har hovedkontor i Danmark og har bygget flere havvindparker i Nordsjøen som en pålitelig partner til myndighetene i Danmark, Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Fred. Olsen Renewables
Fred. Olsen Renewables er en utvikler, eier og operatør av fornybar energi med historie tilbake til midten av 1990-tallet, med 12 vindparker i drift og en total prosjektportefølje på ca 4 GW i land- og havvind. Fred. Olsen-relaterte selskaper sysselsetter mer enn 2000 ansatte innen fornybar energi og har inngående erfaring fra havvind. Fred. Olsen Renewables er heleid av det børsnoterte (Oslo Børs) selskapet Bonheur ASA.

Emner

  • Økonomi, finans

Om Hafslund Eco

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund Eco eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges husholdninger med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund Eco kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund Eco har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Kontakter

Per Storm-Mathisen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og myndighetskontakt +47 982 55 406

Relatert innhold