Pressemelding -

HBM tilbyr lokal kalibrering av måleforsterkere i Norden

-   Sertifiserer måleforsterkere for å garantere kunden rett måling

HBM tilbyr lokal kalibrering av måleforsterkere for å sikre brukerne korrekte måleresultater. Kalibrering av måleutstyr er ofte en standard for mange ulike produkter eller prototyper, for eksempel innenfor farmasi, mat, bil eller olje & gass- bransjen. Utstyr som er kalibrert feil kan føre til at tester med høye kostnader må utføres på nytt, eller i verste fall, at uriktige avgjørelser besluttes innenfor produktutvikling eller at det ferdige produktet ikke leverer forventet kvalitet.

HBMs nye Nordiske kalibreringstjeneste omfatter måleforsterkere i produktfamiliene Quantum X, MGC og MGCplus, espressoDAQ samt Spider8. Tjenesten tilpasses avhengig av hvor mange moduler og signaler som omfattes. HMB tilbyr også kalibrering av andre typer måleutstyr, fra individuelle sensorer til hele målekjeden.  

-   Kundene kalibrerer ofte sine sensorer men glemmer i blant å kalibrere måleforsterkerne, som er selve hjernen i målekjeden, sier Arnt-Henning Andersson som er leder for den Nordiske serviceorganisasjonen, HBM Services & Engeneering. Vi har sett at opp til to av hundre måleforsterkere viser feil, noe som kan gi store konsekvenser. Med jevnlig kalibrering, i det minste årlig, kan kunden stole på at måleresultatene er pålitelige . På en måte kan du si at de sikrer sin investering i måleutstyr ytterligere.

Kalibrering sørger for at signalet fra forsterkeren ikke avviker fra den rapporterte måleverdien – det er en ekstra forsikring om at utstyret måler korrekt. Ved utført  kalibrering, utsteder HBM  et sertifikat som garanterer at forsterkeren gir korrekte data og at kalibreringen har blitt utført med utstyr som møter ISO/IEC 17025, og er i overenstemmelse med kvalitetsstandardene ISO 9001 og 10012. Utstyr som har gjennomgått kalibreringen er utstyrt med et merke som angir dato kalibreringen fant sted. Som en del av servicen blir også forsterkerens firmware oppdatert.

Som del av den nye Nordiske Kalibreringstjenesten benytter HBM spesialtilpasset og godkjent kalibreringsutstyr, i form av ett "Blue Tower", som kobles opp mot kundens måleforsterker. I og med at "Blue Tower" nå finnes i Norden og håndteres av Nordisk personell blir det hurtigere og enklere for nordiske kunder å kalibrere sitt utstyr, som enten sendes til HBM eller kalibreres på plass hos kunden.

-   Regelmessig kalibrering av vårt måleutstyr er veldig viktig for oss siden vi er helt avhengig a å kunne stole på måledataene vi mottar. Vi kan ikke godta at noen tester feiler på bakgrunn av at utstyret oppgir uriktige verdier. Kalibrering eliminerer feilkilder, i tillegg til at det gir rom for et godt lokalt samarbeid med eksperter i HBM.

Det finnes mange grunner til at forsterkere noen ganger gir feil målinger. Utstyret, som alltid måler riktig når det leveres fra fabrikken, kan for eksempel ha blitt overbelastet eller slitt ut i visse komponenter.

Emner

  • Industri, produksjon

Kategorier

  • hbm
  • arnt-henning andersson
  • datainnsamling
  • datalogger
  • målesystem
  • måleteknikk
  • måleforsterkere
  • kalibrering

HBM Test and Measurement

Siden Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test and Measurement) ble grunnlagt i Tyskland i 1950 har bedriften blitt en av de fremste markedsaktørene med den mest avanserte teknologien innen måleteknikk. HBMs produktspekter omfatter produkter for alle trinn i måleprosessen, fra virtuelle til fysiske tester og kontroller. Selskapet har produksjonsanlegg i Tyskland, USA og Kina, og er representert i over 80 land på verdensbasis.

Kontakter

Cecilia Höglund

Pressekontakt Presskontakt, HBM Sverige +46 8 756 23 33

Anette Jamtvedt

Pressekontakt Pressekontakt, Navigator kommunikasjon +47 938 56 352