Pressemelding -

Hemsedal med World Class Service sertifiserte medarbeidere

De sertifiserte Hemsedal World Class Service medarbeiderne har gjennomgått 4 kurs i løpet av to sesonger. Kursrekken tilsvarer 15 timer med opplæring og innebærer både online kurs, samling i bedrift og to seminarer på tre og fire timer. Forskjellige tema dekkes og bidrar til å øke kunnskapen om destinasjonen og vertskapsrollen.

Målet med opplæringen er å sørge for at alle sesongansatte har god kjennskap til hele destinasjonen samt en dyp forståelse for destinasjonens verdier og holdninger til vertskapsrollen. Gjennom gjesteundersøkelser blir resultatet av opplæringen målt, og disse viser en økning i gjestetilfredshet.

Per i dag er det 15 bedrifter som deltar og disse utgjør rundt 95 % av verdiskapningen i Hemsedal, blant annet Skistar Hemsedal, Fjellkafeen, Hemsedal Cafe og Skarsnuten Hotell.

Prosjektleder for VRI (Virkemidler for Regional Innovasjon) Buskerud Jan Velvin er fornøyd med resultatet i denne prosjektperioden. "VRI prosjektet Hemsedalsløftet startet i 2011 og ble avsluttet i 2016. Hemsedal har gjennom VRI perioden hatt en god prosess og kan vise til målbare og gode resultater både hos ledere og medarbeidere, noe som igjen har høynet servicenivået på destinasjonen. Grunnlaget som er dannet er et godt utgangspunkt for videre utvikling av destinasjonen gjennom opplæring og kompetanseheving, og vil styrke både samhandling og nyskaping".

Mer om Hemsedal World Class Service trening på www.wcshemsedal.com

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • destinasjon hemsedal

Hemsedal - Skandinavias alper, er en av de største og mest populære skidestinasjonene i Skandinavia. 
Destinasjon Hemsedal er Hemsedals destinasjonsselskap, etbl. i 1939. Destinasjon Hemsedal jobber med markedsføring, produktutvikling, kompetanseheving og fellesgoder.

Mer info om Hemsedal på www.hemsedal.com

Kontakter

Richard Taraldsen

Pressekontakt Daglig leder Destinasjon Hemsedal 468 64 424