Gå videre til innhold
​Hemsedal satser på World Class Service

Pressemelding -

​Hemsedal satser på World Class Service

Konkurransen om de alpine skigjestene blir stadig tøffere. Et av de viktigste konkurransefortrinnene i dagens marked er god service og dette tar Hemsedal på alvor.

Gjennom prosjektet VRI Hemsedalsløftet har Destinasjon Hemsedal i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Høgskolen i Sør-Øst Norge og Buskerud Fylkeskommune ytterligere forsterket og forankret fokuset på world class service på ledernivå for hele destinasjonen. Dette er et unikt prosjekt som har som mål å heve servicenivået på hele destinasjonen gjennom systematisert opplæring av ledere og medarbeidere i samarbeid med ledende institusjoner som Høgskolen i Sør-Øst Norge og AFF.

Gjennom kontinuerlige gjesteundersøkelser får Destinasjon Hemsedal og deltakende bedrifter tilbakemelding på servicenivået. På denne måten kan man gjennom sesongen aktivt gjøre tiltak og forbedre servicen i bedriftene.

Prosjektet har også stort fokus på hvordan medarbeiderne trives på jobb, da man gjennom medarbeiderundersøkelsen har sett at arbeidsmiljøet påvirker medarbeiderens evne til å yte god service.

Prosjektet har pågått siden vintersesongen 2011/2012 og fortsetter ut sesongen 2015/2016.

Emner


Destinasjon Hemsedal er Hemsedals destinasjonsselskap, etbl. i 1939. Destinasjon Hemsedal jobber i hovedsak med markedsføring, produktutvikling og fellesgoder.

Mer info om Hemsedal på www.hemsedal.com

Pressekontakt

Richard Taraldsen

Richard Taraldsen

Pressekontakt Daglig leder Destinasjon Hemsedal 468 64 424

Relatert innhold

Hemsedals Destinasjonsselskap

Hemsedal Turisttrafikklag SA / Destinasjon Hemsedal er Hemsedals destinasjonsselskap. Selskapet ble stiftet i 1939 og er et av Norges eldste reiselivsselskap med ca 300 medlemsbedrifter.
Destinasjon Hemsedals oppgaver er bl.a. markedsføring av Hemsedal, events, produktutvikling, fellesgodefinansiering, rådgivning, serviceopplæring m.m.

Mer info om Hemsedal på www.hemsedal.com

Destinasjon Hemsedal
Høvlerivegen 6
3560 Hemsedal
Norway