Skip to main content

​Hemsedal satser på World Class Service

Pressemelding   •   des 21, 2015 11:40 CET

Konkurransen om de alpine skigjestene blir stadig tøffere. Et av de viktigste konkurransefortrinnene i dagens marked er god service og dette tar Hemsedal på alvor.

Gjennom prosjektet VRI Hemsedalsløftet har Destinasjon Hemsedal i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Høgskolen i Sør-Øst Norge og Buskerud Fylkeskommune ytterligere forsterket og forankret fokuset på world class service på ledernivå for hele destinasjonen. Dette er et unikt prosjekt som har som mål å heve servicenivået på hele destinasjonen gjennom systematisert opplæring av ledere og medarbeidere i samarbeid med ledende institusjoner som Høgskolen i Sør-Øst Norge og AFF.

Gjennom kontinuerlige gjesteundersøkelser får Destinasjon Hemsedal og deltakende bedrifter tilbakemelding på servicenivået. På denne måten kan man gjennom sesongen aktivt gjøre tiltak og forbedre servicen i bedriftene.

Prosjektet har også stort fokus på hvordan medarbeiderne trives på jobb, da man gjennom medarbeiderundersøkelsen har sett at arbeidsmiljøet påvirker medarbeiderens evne til å yte god service.

Prosjektet har pågått siden vintersesongen 2011/2012 og fortsetter ut sesongen 2015/2016.

Destinasjon Hemsedal er Hemsedals destinasjonsselskap, etbl. i 1939. Destinasjon Hemsedal jobber i hovedsak med markedsføring, produktutvikling og fellesgoder.

Mer info om Hemsedal på www.hemsedal.com