Gå videre til innhold
Bildelingsrekord på Vulkan

Pressemelding -

Bildelingsrekord på Vulkan

Vulkan har blitt et svært populært sted for bildeling. Gjennom et prosjekt støttet av Enova for tilrettelegging av ladestasjoner for elbildeling i 2016 i samarbeid med bl.a Miljøorganisasjonen Zero, har tilbudet fortsatt å øke. Veksten de tre første månedene i år er på over 40 prosent! Dette har gjort flere opptatt av å tilrettelegge for bildeling.

- De fleste som bor innenfor ring 3 i Oslo er sjelden mer enn 500 meter fra en oppstillingsplass for bildeling. Via en app på mobilen bestiller du og låser opp bilen. Så betaler man per time og for kjørte kilometer. Vulkan er en av flere suksesshistorier utviklet i samarbeid med Aspelin Ramm, sier Eivind Thorne, Manager for Hertz BilPool.

Bedre ladere øker tilgjengeligheten

- Vulkan var den første oppstillingsplassen i Hertz BilPool som fikk semi-hurtige ladere. Våre elbiler lades 80 prosent på 3-4 timer. Det gjør at bilene er mer tilgjengelige for brukerne siden de ikke må stå å lade i lang tid mellom hver utleie, sier Thorne.

Mars 2018 ble en ny rekordmåned. 110 leier på 6 biler på en måned gav en effektiv utnyttelse av flåten. Mer enn 13 ulike bedrifter benytter bilpoolen på dagtid og mange privatpersoner leier kveldstid og helger. Dermed får man en liten flåte som betjener et stort behov for mange mennesker.

- Fra vi startet opp og frem til i dag har veksten vært formidabel. Så langt i 2018 har veksten vært på over 40 prosent, og det skyldes både flere brukere og at de bruker bilene mer, sier Thorne.

Vulkan er et svært sentralt område med god kollektivdekning, bysykkelstativer, butikker og boliger. Her trenger du ikke eie egen bil for å løse hverdagsreisene. Med Hertz BilPool har du tilgang til bil ved behov. I tillegg har P-huset som ligger i  Vulkan Depot landets mest sofistikerte lade-infrastruktur for el-biler.

- Vi ser at dette er nyttig og populært, og at bruken sprer seg til nye grupper, uttaler Frode Rønne Malmo Daglig leder for Vulkan i Aspelin Ramm.

Eiendomsutviklerne vil ha bildeling

Byfortetting, miljøhensyn og sosiokulturelle endringer knyttet til delingsøkonomien, er viktige drivkrefter for bildelingstrenden. Dette kombinert med økt tilgjengelighet og innovative teknologiske løsninger gjør bildeling til et reelt alternativ for stadig flere.

- Rapporter viser at én bildelingsbil erstatter 9-15 privatbiler, og stasjonsbasertbildeling er et godt supplement til kollektivtransport. I tillegg viser erfaringene fra Vulkan at vi kan ha bildeling med ladbare biler. Det gjør også at de store eiendomsutviklerne nå virkelig har fått øynene opp for å tilrettelegge for bildeling, sier Eivind Thorne i Hertz BilPool.

Hertz er Norges største bilutleieselskap og et ledende aktør innenfor bildeling. Bildelingsordningen Hertz BilPool er primært tilgjengelig i Oslo, men har også biler på flere steder i Akershus, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bergen og Ålesund.

Emner

Tags


Hertz er representert mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 11 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bilutleieselskap og en betydelig aktør i innenfor bildeling. De seneste ti årene har vi hatt en årlig vekst på ca. 20 prosent, og har nå over 500 utleiepunkter, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av flere enn 7 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz vil være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv. 

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Relaterte nyheter

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bildelingsselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst, og har nå over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz vil være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

​www.hertz.no

Hertz Bilutleie Norge
Lysaker Torg 35, POB 314
1326 Lysaker
Norge