Gå videre til innhold
Elbilpoolen på Hasle Linje
Elbilpoolen på Hasle Linje

Pressemelding -

Bymiljøetaten forlenger avtalen med Hertz BilPool

En bærekraftig løsning

Bymiljøetaten sitt kontorbygg på Hasle Linje, er i ferd med å etablere seg som fyrtårnet i den nye bydelen som vokser frem på Hasle, Løren, Økern og Ensjø. Hele området gjennomgår en stor forvandling, fra industri- og produksjonsvirksomhet til boliger, næringslokaler, samt service- og kulturtilbud. Dette er det siste, store sammenhengende sentrumsnære utbyggingsområdet i Oslo. Denne delen av byen vokser mye og vil fortsatt få en sterk befolkningsvekst i årene som kommer.

Bildeling er nyttig for alle næringsdrivende og beboere på området. Det er begrenset med parkeringsmuligheter, og parkeringsplasser for kontoransatte er derfor et knapphetsgode. Derfor er bildelingsordninger som flere benytter seg av den mest bærekraftige løsning, sier utleiesjef for Hasle Linje, Christian Geelmuyden i Høegh Eiendom.

Mobilitet og redusert karbonavtrykk

Målet for Bymiljøetaten var å få dekket mobilitetsbehovet på en smartere måte enn å bruke privatbiler. Det var viktig å ha en bilordning som gir nødvendig mobilitet, bevisstgjør og reduserer behovet for bil i arbeidstiden og reduserer antall kjøreturer. Bilparken består nå av både elbiler, hybrider og andre praktiske kjøretøy.

- For to år siden hadde vi i Bymiljøetaten 130 parkeringsplasser. Nå har vi ca 25 og de benyttes utelukkende til uniformerte patruljebiler. Bildelingsløsningen har fungert enda bedre enn vi forventet og brukerne er godt fornøyd. Bilene utnyttes også på en god måte gjennom at de på kveldstid er tilgjengelige for beboerne i området og andre medlemmer av bilpoolen, sier Hans Horndalsveen Direktør Ressurs- og forvaltningsenheten

Fra fossilt til elbiler

Gjennom nøye kartlegging av bruk, lengde på reise og kjøremønster har også bildelingsflåten endret seg. I oppstarten var det 18 hybrid biler til en dedikert brukergruppe som kjører mye. Av disse 18 er nå 14 av bilene rene EL biler. Ved å bruke Hertz BilPool systemet har vi fått bedre kontroll på kjøringen vår. Da har vi også sett at de fleste av våre arbeidsturer fint kan gjøres med elbilene som tilbys i markedet i dag. Ved forlengelsen av avtalen var det viktig å øke andelen elbiler, sier Kjetil Storaas Hansen, Direktør Bydriftsdivisjonen

Markedsleder

Bildelingsordninger et av flere vekstområder for Hertz, og selskapet er i dag markedsleder både på tradisjonell bilutleie og vokser raskt innenfor bildeling. Til sammen har Hertz BilPool nå over 150 biler, fordelt på 45 bilpooler.

- Bilpoolordningen er en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Via app på mobilen bestiller du og låser opp bilen som er lokalisert nært kontoret. Man betaler per time og for kjørte kilometer, og drivstoff er inkludert i prisen, samme er hurtiglading hvis du har elbil. I de større byene er det stadig flere som velger kollektivt til og fra jobb. Da er en bilpool et godt supplement til kollektivtrafikken når man må ut i møter og andre ærender i arbeidstiden, sier Eivind Thorne, leder for Hertz BilPool.

Nå forventes det kraftig vekst i denne typen bildelingsordninger.

- Det er et uttalt mål for byutviklingen i Oslo å etablere arbeidsplasser og boliger rundt sentrale kollektivknutepunkt. Det betyr i praksis at de færreste får egen parkeringsplass, og de vil dermed ha behov for å ha tilgang til bil der de er. En bildelingsordning som Hertz BilPool er effektivt både for bedriften og den ansatte. Vi kommer derfor til å øke takten med å etablere mange bilpooler de nærmeste årene, sier Eivind Thorne i Hertz.

Emner

Kategorier


Hertz – en ledende bildelingsaktør.

Hertz er representert mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 11 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største leiebilaktør og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene med en årlig vekst på ca. 20 prosent, og har nå over 500 utleiepunkter, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av flere enn 7 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz vil være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Hertz har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Relatert innhold

Hertz – Norges ledende leiebil- og mobilitetsaktør.

Vår visjon er å være Norges mest anerkjente mobilitetsaktør, og vår forretningsidé er å endre nordmenns forhold til å eie, leie, dele og bruke bil.

Hertz er globalt representert i mer enn 140 land med over 10 000 lokasjoner. Vi er Norges største leiebilselskap og en betydelig aktør i en raskt voksende mobilitetsbransje. Vi har over 400 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye, moderne og sikre biler fra flere av verdens ledende bilprodusenter.

Hertz er i markedet med heldigitale bildelings- og mobilitetsløsninger, og leverer mobilitet med høy kvalitet og lav miljøbelastning. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøsertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og 45001.

Hertz Norge
Lilleakerveien 2D
0283 Oslo
Norge