Gå videre til innhold
Ekspanderer i strategisk partnerskap med Hertz Norge.

Pressemelding -

Ekspanderer i strategisk partnerskap med Hertz Norge.

Ekspanderer i strategisk partnerskap med Hertz. Rent a Car Vestfold AS, et selskap i Cognia konsernet, kjøper Park Bilutleie AS.

Rent a Car Vestfold (RACV) har siden 2013 levert Hertz mobilitets- og utleietjenester i Vestfold og Hønefoss. Selskapet har de siste årene hatt en betydelig vekst og tatt markedsandeler i sine regioner. For å drive videre vekst gjennom geografisk konsolidering og effektiv drift har RACV overtatt 100 prosent av aksjene i Park Bilutleie AS. Det nye selskapet vil operere enda flere lokasjoner og en betydelig bilfåte, og vil være en ledende mobilitets- og utleieaktør i sine regioner.

- Kjøpet av Park Bilutleie vil styrke vår posisjon i Vestfold og Viken. Dyktige medarbeidere i begge organisasjonene og en betydelig størrelse på bilflåten, gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling av fremtidens mobilitetsløsninger, sier Andre Bekken, daglig leder i Rent a Car Vestfold.

Siden 2018 har RACV vært en del av Cognia konsernet. Mobilitetsløsninger fra Hertz vært en viktig del av konsernets økosystem innenfor personbil. Gjennom et industrielt forankret eierskap, vil RACV være godt posisjonert til videre vekst og effektiv drift av enda flere lokasjoner og en betydelig bilflåte.

- Med styrking av vår virksomhet innenfor mobilitet og bilutleie, posisjonerer Cognia seg for å møte kunders behov for et mer fleksibelt bilhold i tiden fremover. Vi ser frem til å jobbe med våre nye kollegaer fra Park Bilutleie, og samtidig styrke vårt strategiske partnerskap med Hertz Norge gjennom First Rent a Car Norway (FRACN), sier Grant Larsen, konsernsjef i Cognia.

- Etablering av større enheter innen mobilitet og utleie vil legge grunnlaget for en videre implementering og utvikling av konseptene til Hertz i Vestfold og Viken. Med et sterkt industrielt eierskap gjennom Cognia, vil det nye Rent a Car Vestfold fortsette å være en viktig samarbeidspartner for FRACN og merkevaren Hertz i tiden fremover, sier Trygve Simonsen, administrerende direktør for First Rent a Car Norway AS.

Om Rent a Car Vestfold.

Rent a Car Vestfold tilbyr Hertz mobilitets- og utleietjenester i Vestfold og Viken. Selskapet har faste utleielokasjoner på 7 lokasjoner: Larvik, Sandefjord, Torp Flyplass, Tønsberg, Drammen, Billingstad og Hønefoss. Siden 2018 er selskapet en del av Cognia konsernet.

Om Cognia.

Cognia er et ledende konsern innenfor bilbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på ca 2,5 milliarder, og har 600 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Vestfold og Telemark, Viken, Hedmark, Østfold og Bergen. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology. For mer informasjon se www.cognia.no.

Emner

Kategorier


Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert i mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bilutleieselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst. Vi har over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz skal være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

www.hertz.no

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Hertz – Norges ledende leiebil- og mobilitetsaktør.

Vår visjon er å være Norges mest anerkjente mobilitetsaktør, og vår forretningsidé er å endre nordmenns forhold til å eie, leie, dele og bruke bil.

Hertz er globalt representert i mer enn 140 land med over 10 000 lokasjoner. Vi er Norges største leiebilselskap og en betydelig aktør i en raskt voksende mobilitetsbransje. Vi har over 400 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye, moderne og sikre biler fra flere av verdens ledende bilprodusenter.

Hertz er i markedet med heldigitale bildelings- og mobilitetsløsninger, og leverer mobilitet med høy kvalitet og lav miljøbelastning. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøsertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og 45001.

Hertz Norge
Lysaker Torg 35, POB 314
1326 Lysaker
Norge