Gå videre til innhold
Gjensidige viderefører samarbeidet med Hertz.

Pressemelding -

Gjensidige viderefører samarbeidet med Hertz.

Forsikringsgiganten har videreført den landsomfattende avtalen med markedslederen Hertz. Bærekraft, teknologiinnovasjon og nytenkning var viktig for valget.

- Som en av Norges største forsikringsselskaper betyr det mye for oss at Gjensidige har valgt Hertz som preferert leverandør av erstatningsbil for en ny 3 års periode. Vi har satt oss tydelige mål for det videre samarbeidet både når det gjelder integrasjoner, innovative prosjekter og servicekonsepter. Dette for å opprettholde mobilitet for selskapets forsikringskunder ved skadereparasjon av egen bil, sier Kristian Froyn Lie, Salgssjef for erstatningsbil i Hertz Norge.

Effektive løsninger

Hertz skal sikre mobilitet for forsikringskundene i hele Norge. For Gjensidige er det viktig at Hertz har tilgjengelige leiebiler i hele Norge, hele døgnet, og at selskapet har kompetanse til å drive utviklingsprosjekter.

- Selv etter mange års samarbeid ser vi på Hertz som nytenkende når det kommer til å utfordre den tradisjonelle bilutleien. Dette innebærer klare bærekraftsmål, foreslå nye løsninger, og å ta i bruk ny teknologi, særlig gjennom å videreutvikle den digitale kundereisen. Dette skal også de neste årene være med på å sikre gode kundeopplevelser for våre felles kunder, en reise vi ser frem til å ta fatt på sammen med Hertz, sier Øystein Mjåland, Innkjøpssjef Gjensidige.

Teknologi og bærekraft

Hertz er den største leiebilaktøren i Norge og posisjonerer seg nå for ytterligere vekst når pandemien gradvis slipper taket. Avtalen med Gjensidige er en av flere avtaler selskapet har inngått det siste året.

- Vi er stolte av både nye og eksisterende kunder og jobber knallhardt for å vise at de har valgt rett mobilitetsaktør. Gode teknologiske løsninger, utleiepunkter over hele landet inkludert alle flyplassene og en offensiv bærekraftstrategi er blant grunnene til at virksomhetene kommer til oss, sier Trygve Simonsen, Adm. direktør for Hertz Norge.

Hertz sier at deres mål er å forandre nordmenns forhold til å eie, leie, dele og bruke bil.

- Det vil fortsatt være viktig for noen å eie en bestemt bil. Likevel er vi overbevist om at trenden går motsatt vei. Vi tror de fleste etter hvert vil være mer opptatt av å ha tilgang til en egnet bil akkurat når man trenger det. Da slipper man de kostnadene som det å eie egen bil fører med seg, samtidig som man får dekket sine transportbehov. Noen ganger trenger man en bil noen timer, andre ganger noen dager og i perioder kanskje i flere måneder. Hos Hertz får kundene, både virksomheter og enkeltpersoner, dekket alle disse behovene, sier Trygve Simonsen i Hertz.

Emner

Tags


Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert i mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bilutleieselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst. Vi har over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz skal være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

www.hertz.no

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bildelingsselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst, og har nå over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz vil være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

​www.hertz.no

Hertz Bilutleie Norge
Lysaker Torg 35, POB 314
1326 Lysaker
Norge