Gå videre til innhold
Hele bransjen må dessverre parkere masse leiebiler pga koronaviruset.
Hele bransjen må dessverre parkere masse leiebiler pga koronaviruset.

Pressemelding -

Hele bilutleiebransjen rammes hardt av korona viruset

Reiselivet er en av de næringene som er rammet hardest av koronaviruset. Bilutleiebransjen har på kort tid mistet svært store deler av kundegrunnlaget. Både på flyplassene og i byene merker man at kundene er borte.

Bilutleie er en viktig del av norsk samferdselsstruktur. Nå er den lammet, og jeg frykter at mange mindre aktører vil kunne gå konkurs og at byer og flyplasser vil stå uten et leiebiltilbydere når denne krisen er over. Det vil i så fall føre til et dårligere tilbud både til næringslivet og til turistene, sier Trygve Simonsen, adm. direktør i Hertz Norge.

Trenger hjelp nå.

Bilutleiebransjen i Norge har på grunn av høye avgifter et betydelig høyere kostnadsnivå enn de øvrige landene i Europa. En følge av dette er et prisnivå på leiebiltjenester som er høyere i Norge enn i landene rundt oss.

- Det høye kostnadsnivået på personbiler gjør bilutleiebransjen meget kapitalintensiv, og dermed også veldig følsom selv for mindre markedsendringer. Bilutleievirksomheten blir i dette tilfellet like mye berørt i distriktene som de store byene da flere av de mindre flyplassen og havnene var de som ble stengt først. Bilutleiebransjen trenger hjelp nå, sier Simonsen.

Ber om midlertidig fritak for tilbakeføring av merverdiavgift.

- For å unngå konkurser og nedleggelser ber vi i bilutleiebransjen regjeringen gi et midlertidig fritak for tilbakeføring av merverdiavgift. Det vil gi bilutleiebransjen mulighet til å redusere bilparken i markedet til et nivå tilpasset til en betydelig redusert etterspørsel, sier Simonsen.

NHO er bekymret for reiselivet.

- En bråstopp i reiselivet treffer minst like hardt for leiebiler som for fly og hotell. Det må komme tiltak for hele reiselivsnæringen. Vi forventer derfor at myndighetene bidrar til at leiebilbransjen unngår konkurser og nedleggelser slik at de kan bidra til å få fart på turismen igjen så snart dette er over, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

I motsetning til store deler av reiseliv og transport må bilutleiebransjen belaste sine kunder 25 prosent merverdiavgift (MVA), dette uten å ha fullt MVA-fradrag ved kjøp.

- Skal Norge fortsatt ha et livskraftig reiseliv også etter at koronasituasjonen er over, må det komme målrettede tiltak for hver enkelt bransje. Mange turister som kommer til Norge, leier bil for å komme seg rundt i landet på egen hånd. Denne bransjen er en viktig del av reiselivstilbudet. NHO Reiseliv har dialog opp mot myndighetene for å sikre at også denne bransjen blir ivaretatt fremover, sier Bjørndal i NHO Reiseliv.

Emner

Kategorier


Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert i mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bilutleieselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst. Vi har over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz skal være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

www.hertz.no

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Hertz – Norges ledende leiebil- og mobilitetsaktør.

Vår visjon er å være Norges mest anerkjente mobilitetsaktør, og vår forretningsidé er å endre nordmenns forhold til å eie, leie, dele og bruke bil.

Hertz er globalt representert i mer enn 140 land med over 10 000 lokasjoner. Vi er Norges største leiebilselskap og en betydelig aktør i en raskt voksende mobilitetsbransje. Vi har over 400 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye, moderne og sikre biler fra flere av verdens ledende bilprodusenter.

Hertz er i markedet med heldigitale bildelings- og mobilitetsløsninger, og leverer mobilitet med høy kvalitet og lav miljøbelastning. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøsertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og 45001.

Hertz Norge
Lilleakerveien 2D
0283 Oslo
Norge