Gå videre til innhold
Hertz i Norge upåvirket av det som skjer i USA.

Pressemelding -

Hertz i Norge upåvirket av det som skjer i USA.

Hertz i Norge upåvirket av det som skjer i USA.

Amerikanske medier har den seneste tiden fulgt nøye med på Hertz Global Holdings Inc., selskapet som innehar merkevarene Hertz, Dollar og Thrifty, og som dessverre er negativt påvirket av konsekvensene fra koronapandemien.

Hertz i USA har fått frist til den 22. mai 2020 med å utarbeide og legge frem en plan for å rekonstruere og omstrukturere virksomheten.

Hertz sin forretningsmodell er globalt basert på franchisedrift, noe som betyr at virksomheten i for eksempel Norge og de nordiske landene, ikke blir direkte berørt av noen rekonstruksjoner i USA. I Norge eies og forvaltes de viktige franchiserettighetene av First Rent a Car Norway AS, som er et heleid datterselskap av Volvo Cars Corporation.

- Jeg vil på nytt understreke at vår virksomhet i Norge ikke blir berørt og påvirket av hendelsene som skjer i USA. I Norge kan kundene våre være sikre på å bestille og fortsatt få leiebil hos oss. Våre franchiserettigheter påvirkes ikke av utviklingen i USA, og vårt fokus er akkurat som før, å parere koronapandemien og å ivareta våre kunder og ansatte på en god og trygg måte, sier Hertz Norge sin administrerende direktør Trygve Simonsen.

- Internasjonale og nasjonale reiser har dessverre falt dramatisk, men trenden viser nå svak positiv nasjonal utvikling igjen når vi ser fremover, også på grunn av at Norge nå forsiktig åpner opp igjen samfunnet i tiden fremover. Veldig mange nordmenn kommer sannsynligvis til å feriere i eget land i sommer, og da øker behovet for å leie biler både lokalt og nasjonalt hos oss i takt med dette. Vi har en meget god miks av nye, sikre og gode biler fra anerkjente leverandører, og har heldigvis Norges beste nettverk av både egne lokasjoner og lisenstakere, med god tilgjengelighet og kapasitet til å ivareta dette behovet, sier Simonsen

Hertz Norge har vi gjennom mange år bygget opp en god og sunn miks av flere kundesegmenter, og dette er en stor styrke for oss i disse vanskelige tider, og noe som overbeviser oss om at vi også skal komme oss gjennom denne krisen vi alle dessverre er rammet hardt av, sier Simonsen.

En tydelig trend er at kundene våre i større grad leier biler i lengre perioder, og flere nå bruker vårt langsiktige produkt - månedsleie, noe som er positivt. Vi er Norges største aktør i erstatningsbil-markedet, og leverer erstatningsbiler til de fleste forsikringsselskapene, leasingselskaper og bilbergere, og også her øker behovet når Norge åpner litt opp igjen. Vi ser også at kundene våre har et økt behov for varebiler i alle størrelser, og at det oppstår flere bruksmuligheter enn tidligere i dette segmentet, samt at det bestilles korttidsutleie av bil med kortere forhåndsvarsel enn tidligere.

- Vi ser at reservasjonsinngangen går i riktig retning de kommende ukene og de nærmeste månedene, og det er positivt å se i disse utfordrende tider, sier Simonsen

Emner

Tags


Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert i mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bilutleieselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst. Vi har over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz skal være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

www.hertz.no

Pressekontakt

Trygve Simonsen

Trygve Simonsen

Pressekontakt Administrerende Direktør 90643576
Hallvard Nerbøvik

Hallvard Nerbøvik

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør 906 20899

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap

Hertz – et ledende leiebil- og bildelingsselskap.

Hertz er representert mer enn 150 land på samtlige kontinenter med over 10 000 lokasjoner.

Hertz er Norges største bildelingsselskap og en betydelig aktør i den raskt voksende delingsøkonomien. De seneste ti årene har vi hatt en årlig tosifret prosentvis vekst, og har nå over 500 utleiepunkter over hele landet, inkludert samtlige flyplasser. Bilflåten i Norge består av ca. 10 000 nye biler fra verdens ledende produsenter, som leies ut via et landsdekkende nettverk.

Hertz vil være førstevalget innen bilutleie og en markant aktør i den nye delingsøkonomien med heldigitale delings- og mobilitetsløsninger. Vi har store ambisjoner for fremtiden og ser et betydelig vekstpotensial i at stadig flere vil leie og dele biler fremfor å eie selv.

Samtlige lokasjoner i Hertz Norge er miljø- og kvalitetssertifisert gjennom standardene ISO 14001, 9001 og OHSAS 18001 (HMS).

​www.hertz.no

Hertz Bilutleie Norge
Lysaker Torg 35, POB 314
1326 Lysaker
Norge