Gå videre til innhold
Endelig på plass med nytt heltidsstudium i sykepleie i Kristiansund

Nyhet -

Endelig på plass med nytt heltidsstudium i sykepleie i Kristiansund

Høgskolen i Molde starter høsten 2023 opp et eget heltidsstudium i sykepleie med studiested Kristiansund. Dette kommer i tillegg til heltidsstudiet som høgskolen allerede har i Molde. Det vil bli eget opptak til studiet og praksisperiodene vil i all hovedsak legges til Nordmøre.

Stort behov for sykepleiere – over alt

Etterspørselen etter sykepleiere har aldri vært større. Kommuner og helseforetak har et stort behov for å rekruttere ferdigutdannede sykepleiere nå og i årene som kommer. Regjeringen har derfor trappet opp antall studieplasser inne sykepleie over hele landet og opptrappingen ved Høgskolen i Molde er tilsvarende stor både i Kristiansund og Molde. Hele 60 studieplasser er opprettet på det nye heltidsstudiet i Kristiansund.

Dekan Heidi Haavardsen ved Avdeling for helse- og sosialfag. Foto: Høgskoleavisen Panorama.

- For Høgskolen i Molde er dette en formidabel satsning sier dekan Heidi Viviann Haavardsen ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag. Vi er avhengige av at vi får mange gode søkere til studiet og at vi får til et godt samarbeid med kommunene og helseforetakene i regionen om praksisplasser sier Haavardsen.

>Les mer om bachelorstudiet i sykepleie her

Høgskolen i Molde har tilbudt sykepleierutdanning i Kristiansund gjennom mange ti-år, men da på deltid og gjerne som samlingsbasert studium. Nå kan de som ønsker seg en heltidsutdanning over tre år, med ordinært studieforløp, få muligheten til det også på Nordmøre. Studiestedet har eget simulering- og ferdighetssenter med moderne simuleringsutstyr.

Campus Kristiansund. Illustrasjon: PIR II Arkitekter

Flytter til nytt campus i Kristiansund i 2024

Høgskolen sitt studiested i Kristiansund vil flytte inn i nybygde Campus Kristiansund til studiestart i 2024. Her vil Bachelorstudentene i sykepleie få en flott studiehverdag sammen med andre helse- og sosialfagsstudenter og studenter ved logistikk og juss og økonomi fra HiMolde. Fram til innflytting i nytt bygg, vil undervisningen foregå på Høgskolesenteret på Løkkemyra

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109
Yngve Hustad Reite

Yngve Hustad Reite

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 936 83 780

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge