Gå videre til innhold
Tomme forelesningssaler har satt sitt preg på skoleåret og studiebarometeret
Tomme forelesningssaler har satt sitt preg på skoleåret og studiebarometeret

Nyhet -

Forventet tilbakegang i korona-året

I dag legger NOKUT frem resultatene fra årets Studiebarometer. Etter en stor oppgang i fjor går Høgskolen i Molde som forventet litt tilbake i pandemiåret. Tallene er omtrent på nivå med rapporten som kom for 2018.

«Det er aldri hyggelig å få et dårligere resultat enn året før, men vi hadde nok forventet det også, sier studiesjef Sissel Waagbø».

Viktig å ta tilbakemeldingene på alvor

«Når det er sagt så er det veldig viktig å ta tilbakemeldingene fra studentene på alvor. Dette er ting vi må jobbe med. Det som skjer nå er at avdelingene skal diskutere sammen med studentene om hvordan de skal følge opp resultatene».

Mer ensomme studenter

Noe av det studiesjefen biter seg merke i er at studentene er mer ensomme enn tidligere. Flere sliter med å strukturere hverdagen. Skolen er åpen for studentene, men aktiviteten er tonet ned. Dette merkes. Studentene gir tilbakemeldinger på at de savner det sosiale og at motivasjonen er lavere enn før.

Tiltak er iverksatt

«Vi har flere gode tiltak som har vært i gang en god stund med samtalegrupper og «Møtes-prosjektet» i regi av Studentsamskipnaden, forhåpentligvis vil disse ha en positiv effekt.»

Se samlet rapport for Høgskolen i Molde her

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som sendes ut til over 60.000 studenter hver høst. Det blir studentene spurt om kvaliteten på studieprogrammene ved norske høgskoler og universitet. Mål er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.


Emner

Kategorier

Kontakter

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109
Yngve Hustad Reite

Yngve Hustad Reite

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 936 83 780

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge