Gå videre til innhold
En svært fornøyd rektor Steinar Kristoffersen kan glede seg over oppgang i førsteprioritetssøkere, for sjette året på rad!
En svært fornøyd rektor Steinar Kristoffersen kan glede seg over oppgang i førsteprioritetssøkere, for sjette året på rad!

Pressemelding -

(Enda en) Ny søkerrekord for Høgskolen i Molde

For sjette året på rad har høgskolen en økning av søkere som har skolen som sitt førstevalg. Hele 1775 personer har Høgskolen i Molde som sitt førstevalg.
«Dette er verdt å feire for hele regionen», mener rektor Steinar Kristoffersen.

«Vi skulle veldig gjerne ha invitert alle på feiring og konsert slik har vi gjort tidligere ved studiestart, men vi må nok finne på noe annet i år som følge av pandemien. Uansett er dette tall som hele regionen vår bør glede seg over,» sier en smilende rektor Steinar Kristoffersen når han ser på årets søkertall.

Fredag 23. april la Samordna Opptak ut den nasjonale oversikten som viser hvor mange som har søkt på studieplass ved landets universitet og høyskoler. Totalt sett er det en moderat vekst, landet sett under ett, men Høgskolen i Molde har en stor vekst.

Potensialet kan være enda større

I tillegg til å ha rekordmange førsteprioritetssøkere så har hele 8992 unike personer ført opp studier ved Høgskolen i Molde, blant de 10 valgene de kan føre opp på søknadsskjemaet. Også det rekord med solid margin. Rektor mener derfor en kan ha enda mer å gå på.

«Dette vitner om at kjennskapen og attraktiviteten til studietilbudene våre har økt de siste årene. Det er nok litt for mye å håpe på at alle disse skal sette oss som sitt førstevalg, men jeg mener at vi har et potensiale for enda større vekst. Nøkkelen blir å treffe med et godt studietilbud.»

Juss-fagene er kjempepopulære

Og det å treffe med et godt studietilbud har en virkelig gjort i år. Den helt nye bacheloren i rettsvitenskap fikk mer enn 1100 søkere totalt, og hele 160 søkere har dette på førsteplass. Det er langt over det en forventet på forhånd.

«Vi regnet med at rettsvitenskap skulle bli tatt godt imot, men dette var jo over all forventning. Når vi da i tillegg fortsatt har veldig mange søkere til politikk, juss og administrasjon, slik at rettsvitenskap kommer i tillegg, er vi enda mer fornøyde. Vi har også et helt nytt årsstudium i juss og økonomi i Kristiansund med god søking. Det er ingen tvil om at juss er en et av årets mest populære fagfelt å studere», supplerer direktør Gerd Marit Langøy.

Treffer med rekrutteringen

Rektor mener det gjøres et godt arbeid blant høgskolens ansatte. «Høgskolen i Molde har satset på rekruttering og ser at vi får resultater av alt det gode arbeidet som informasjonsavdelingen gjør. Vi har benyttet oss av digitale messer og virtuelle skolebesøk, og er aktive på sosiale media. I tillegg til alt det andre vi har å by på bidrar det til gode søkertall igjen, for sjette år på rad.»

Størst i fylket og øker mer enn landsgjennomsnittet

Totalt sett er det nasjonalt en vekst på 2,36 % søkere til høyere utdanning i sammenlignet med året før. Med en vekst på 11,29 % tar Høgskolen i Molde altså betydelig større del av den totale søkermassen enn en har gjort tidligere. Høgskolen i Molde er også den utdanningsinstitusjonen i fylket som har flest førstevalgssøkere, med hele 1775.

Også mastergradsutdanningene har god vekst

Tallene fra Samordna Opptak gjelder de som har søkt på enten et bachelor- eller årsstudium. I tillegg har Høgskolen i Molde et solid antall søkere til sine mastergrad- og videreutdanninger med 1561 norske og internasjonale søkere.

«Her blir det litt vanskelig å sammenligne med tidligere, siden vi ikke har et opptak til alle disse hvert eneste år. Men vi er uansett svært fornøyd også med disse tallene, siden det betyr en styrking av studietilbudet og studentrekrutteringen på det høyeste kompetansenivået. Det har regionen enormt stor glede av.» avslutter høgskoledirektør Langøy.

Kontaktpersoner:

Rektor Steinar Kristoffersen: 926 69 831

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy: 915 71 540

Spørsmål om tall:

Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide: 938 73 765

Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim, 957 00 194

FAKTA:

Samordna Opptak har offentliggjort sine søkertall for 2021. Søkerne rangerer sine studieønsker fra 1-10. Samordna Opptak kaller de som har satt dem på førsteplass for førsteprioritetssøkere.

Samordna opptak håndterer søknader til årsstudier og bachelorgrader.

Lokalt opptak:
Opptak som blir gjort på hver enkelt utdanningsinstitusjon. Hver søker kan søke så mange steder en ønsker og en rangerer ikke valgene sine. Det er lokale opptak til de fleste mastergrader og videreutdanninger.

Tabeller:

Finner du på denne lenka.


Emner

Kategorier

Regions


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge