Gå videre til innhold
Linda Anette Kornstad Nygård forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde. Foto: HiMolde.
Linda Anette Kornstad Nygård forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde. Foto: HiMolde.

Pressemelding -

Forsvarer doktorgradsavhandling om inntak av protein blant eldre

Linda Anette Kornstad Nygård (43) fra Averøya vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde, mandag 14. juni. Avhandlingens tittel er "Inntak av protein blant eldre. Er det behov for økt inntak eller tilskudd?”. Ph.d.-graden gis av Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda i felleskap.

- Gjennom min mastergrad fra Nasjonalt Institutt for Forskning på Ernæring og Sjømat (nå Havforskningsinstituttet), og i tillegg erfaring som sykepleier i eldreomsorg, har det vokst fram et ønske om å gjøre et forskningsprosjekt knyttet til ernæring hos eldre sier Linda.

Nok protein i kostholdet er viktig for å bevare muskelmasse og -styrke. Eldre havner ofte i en ond sirkel, der man mister muskelstyrke, er mindre fysisk aktiv og dermed spiser mindre. Det er tidligere vist at et tilskudd av små doser protein/aminosyrer kan ha en positiv effekt på kroppssammensetningen, og vi ville derfor se på om et tilskudd av hydrolysert fiskeprotein kan bidra til å forebygge aldersrelatert tap av fysisk funksjon og muskelstyrke hos eldre. 

Denne studien er så langt vi kjenner til den første kliniske studien som har undersøkt dette. Resultatene fra studien kunne ikke påvise signifikante forskjeller mellom de som fikk fiskeprotein eller placebo. Avhandlingen beskriver kostholdet i gruppen av deltakere, og diskuterer det mangfoldet av faktorer som kan påvirke hvorvidt protein i kostholdet bidrar til god fysisk funksjon og styrke hos eldre. Studien beskriver også viktige erfaringer når det gjelder valg av målemetoder, som bør tas med i planleggingen av fremtidige studier på dette feltet.

Betydning for videre forskning

Studien gir økt innsikt i eldres kostholdsvaner. Erfaringene fra intervensjonsstudien kan brukes til å designe nye forskningsprosjekt innen ernæringsforskning blant eldre.

Linda Anette Kornstad Nygård (43) kommer fra Averøy. Hun har en bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Bergen fra 1999. Senere praktisk pedagogisk utdanning fra 2008 og en master i human ernæring fra 2012, fra Universitetet i Bergen. Under studiet har hun vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag. Øvrige økonomiske bidrag er kommet i form av tilskudd til analyser av blodprøver fra VRI Møre og Romsdal (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) og fiskeprotein- og placebotabletter utviklet og donert av Firmenich Bjørge Biomarine AS.

Før selve disputasen vil kandidaten holde en prøveforelesning kl. 10.15 med tittelen "Helseeffekter av planteprotein versus animalsk protein – hvilken evidens finnes?".  Dersom denne godkjennes av evalueringskomiteen kan hun forsvare sin avhandling umiddelbart etterpå.

Prøveforelesning og disputas er åpen for publikum, men av hensyn til koronarestriksjoner, så vil begge deler bli strømmet direkte.  Link til denne strømmen vil legges ut på www.himolde.no samme dag.

Emner

Tags


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge