Gå videre til innhold
Ingrid Johnsen Hogstad forsvarer sin doktorgradsavhandling, mandag 22.mars på Høgskolen i Molde
Ingrid Johnsen Hogstad forsvarer sin doktorgradsavhandling, mandag 22.mars på Høgskolen i Molde

Pressemelding -

Forsvarer sin doktorgradsavhandling om barns deltakelse ved foreldres sykdom og død

Ingrid Johnsen Hogstad ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, forsvarer sin ph.d.-avhandling ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death. A sociocultural developmental perspective on child involvement”.

Ingrid Johnsen Hogstad (36) kommer fra Molde. Hun innehar en master i psykologi, Kultur- og Samfunnspsykologi (Mphil in Psychology), fra UiO fra 2012. Hun er ansatt som høgskolelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag. Under doktorgradsstudiet har hun vært tilsatt som ph.d.-stipendiat ved samme avdeling.

Bakgrunnen for doktorgradsprosjektet

- Jeg har tidligere erfaring som profesjonell i møter med barn som venter på å miste- eller allerede har mistet sin mamma eller pappa på grunn av alvorlig sykdom, både som ansatt i barnehage, gruppeleder i sorggrupper for barn (Ahus) og som behandler i psykisk helsevern for barn og unge, sier Ingrid Johnsen Hogstad. - Dette gav meg flere erfaringer som jeg ville forfølge. Da jeg jobbet i barnehage fikk jeg erfare hvordan barn uttrykker sorg på andre måter enn å snakke om det, gjennom lek, bruk av objekter og først og fremst at det kommer til uttrykk i samspill med andre og da ikke nødvendigvis gjennom eksplisitt uttrykk for sorg og smerte. I møte med faglitteratur om barn og sorg var det imidlertid lite å lese om sorg hos de yngste barna, de i barnehagealder i Norge. De minste utelates fra forskning og i praksis, ofte med begrunnelsen om at de er så små og at de dermed ikke har kompetanse til å delta. Dette medfører et kunnskapshull som stadig forsterker seg selv. I sorggruppene erfarte jeg at "ventesorg"-perioden som følger med alvorlig sykdom hos en mor eller far, syntes å være en mulighet barna som var etterlatt etter sykdom hadde, til forskjell fra barn berøvet ved brå dødsfall. Likevel var det en del barn som opplevde de ventede dødsfallene som brå dødsfall - hvorfor var det slik? Jeg ville forstå mer om hvordan profesjonelle kunne ha betydning i involveringen av barna, både ved å åpne- og begrense mulighetene til involvering sier Hogstad.

- Doktorgradsarbeidet handler om barns deltakelse ved foreldres sykdom og død. I intervjuer med leger, sykepleiere og barnehagelærere har jeg spurt hvordan disse profesjonsutøverne erfarer sine møter med små barn. Ut fra svarene de gav har jeg analysert 

  1. hvordan de profesjonelles måter å snakke om barna på kan henge sammen med hvordan de involveres,
  2. hvordan legene og sykepleierne håndterer det moralske dilemmaet når pasienten selv ikke ønsker at barnet skal involveres og 
  3. hvordan de profesjonelle skaper mening om døden sammen i dialog med barna.

Analysene viser at individuelle tiltak, spesielt terapeutiske samtaler, får forrang framfor tiltak i barnas hverdagsliv. Doktorgradsarbeidet peker på at samtidens sterke fokus på den verbale samtalen begrenser de yngste barnas mulighet til deltakelse.

Siste hinder

Før Ingrid får anledning til å forvare avhandlingen sin må hun passere et siste hinder, nemlig å gjennomføre en såkalt prøveforelesning, hvor temaet gis nøyaktig 10 virkedager før framførelse. Tittelen hun har fått oppgitt er: "Mulige konsekvenser av ulike teoretiske perspektiver i kvalitative analysestrategier"

Godkjennes den kan hun fortsette med sitt forsvar av avhandlingen.

Både prøveforelesning og disputas er åpne for publikum, men av smittevernhensyn er det satt et øvre tak på hvor mange som kan delta fysisk.  Forøvrig vil begge deler arrangementene streames live.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 230 ansatte og ca 3000 studenter i Molde og Kristiansund.  Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Kontakter

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109
Yngve Hustad Reite

Yngve Hustad Reite

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 936 83 780

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge