Gå videre til innhold
Rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen.
Rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen.

Pressemelding -

Høgskolen i Molde med stor tildeling “Gavepakke til de som vil få en mer spennende jobb!”

Arbeidsledigheten blant nyutdannede steg med 25 prosent i 2020. Nå har Høgskolen i Molde fått over 8 millioner kroner for å tilby emner som skal gjøre veien inn i arbeidslivet lettere. Høgskolen i Molde utvider derfor søknadsfristen for å søke som emnestudent, og forbedrer tilgjengeligheten for enkeltemner fra sine mest attraktive programmer.

«Dette er en kjempemulighet for både høgskolen og de som ikke har fått den jobben de ønsker seg. Ingenting er bedre enn at våre arbeidsrelevante fag blir tilgjengelig for flere, dette er en gavepakke, sier rektor Steinar Kristoffersen.»

Lang erfaring med nettstudenter

"Vi har i flere år hatt kjempegode søkertall til nettstudiet vårt i IT. Etter hvert har vi samlet oss erfaringer vi mener kan være med å styrke denne typen undervisning. Bevilgningen på 8,3 millioner fra Kompetanse Norge skal brukes til å lage et bedre tilbud til de som studerer på nett.

Stor tildeling

I søkerunden om midler til dette var det kun to andre institusjoner (Høyskolen Kristiania og NMBU) som fikk større sum enn Høgskolen i Molde.

«Vi fikk maks uttelling i søknaden vår. Nå kan vi i større grad enn før legge til rette for en fleksibel undervisning slik at enda flere kan få det kompetanseløftet de trenger hos oss.»

Utvidet søknadsfrist for arbeidsrelevante emner

Nå holder Høgskolen i Molde på å sette sammen et tilbud med studieemner som skal være relevante og interessant for den som vil ut i arbeidslivet for første gang, tilbake fra arbeidsledighet eller permittering eller ganske enkelt bidra til å gjøre den jobben de allerede har mer innholdsrik og spennende. Søknadsfristen er utvidet til 15. august, og til da håper vi at alle kan finne et kurs hos oss som passer til deres interesser og ambisjoner.

"Alle burde studere”

Kristoffersen mener at det å være emnestudent passer for alle.

“Du trenger ikke å være verken ung eller arbeidsledig for å studere. Når forelesninger og annet digitalt materiale blir enklere tilgjengelig i læringsportalen vår, så er det ingen grunn til at ikke de fleste med motivasjon og en ekstra innsats, kan følge et emne i semesteret og få avlagt eksamen. Vi har en studiekatalog med minst 150 emner hvert semester. Det finnes noe som passer for de fleste, avslutter rektor.

Kontaktperson:

Rektor Steinar Kristoffersen

92669831

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og ca 3000 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap fordelt på våre to campus i Molde og Kristiansund. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Kontakter

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109
Yngve Hustad Reite

Yngve Hustad Reite

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 936 83 780

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge