Gå videre til innhold
Fra venstre: Inger Bloch (NFS), Guttorm Eldøen (Molde sykehus), Gro Holmen (NFS) og Turid Aarseth (Høgskolen i Molde). Foto: HiMolde.
Fra venstre: Inger Bloch (NFS), Guttorm Eldøen (Molde sykehus), Gro Holmen (NFS) og Turid Aarseth (Høgskolen i Molde). Foto: HiMolde.

Pressemelding -

Hvordan bedre oppfølgingen av slagrammede?

Målet med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan slagrammede på et faglig grunnlag bør følges opp. To representanter fra et ledende fagmiljø vil formidle innsikt i moderne slagrehabilitering. Overlege Bente Thommessen (Ahus) vil snakke om kunnskapsgrunnlaget for moderne slagrehabilitering, mens overlege Antje Sundseth (Ahus) har satt tittelen «Den menneskelige hjernens plastisitet og rehabilitering» på sitt foredrag. I tillegg vil overlege Ingvild Rostad Kjeldberg (Fys. Med. Ålesund) redegjøre for status i rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal.

Les mer om konferansen her.

I den senere tid har spørsmål om rehabiliteringsinstitusjonenes framtidige rolle stått sentralt, men organisering av helhetlig oppfølging krever at en ser flere tilbud i sammenheng. Konferansen avsluttes med en paneldebatt som setter søkelys på organisering av rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal. Debatten vil bli ledet av høgskoledirektør Gerd Marit Langøy.

Glemt etter utskriving?

En nylig gjennomført undersøkelse blant slagrammede viser store mangler når det gjelder informasjon, hjelpetilbud og samordning av tjenestene. Mange opplever å bli «glemt» etter utskriving fra sykehus. Undersøkelsen er den første i sitt slag som på et bredt grunnlag måler slagrammedes egen opplevelse av oppfølging over tid – både når det gjelder sykehus, institusjoner og kommuner. Resultatene vil bli presentert innledningsvis på konferansen.

Presenterer funn fra nylig avsluttet forskningsprosjekt om oppfølgingen av slagrammede

Undersøkelsen inngår i prosjektet Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv, og er kommet i stand gjennom initiativ fra Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og omegn. Gjennomføring har skjedd i et likeverdig samarbeid mellom NFS, Høgskolen i Molde og Molde sykehus. Arbeidet er finansiert av ExtraStiftelsen.

Som en avslutning på prosjektet inviterer Inger Bloch (NFS), Gro Holmen (NFS), Guttorm Eldøen (Molde sykehus) og Turid Aarseth (Høgskolen i Molde) fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, ledere, beslutningstakere, brukere og pårørende til dagskonferanse på Høgskolen i Molde tirsdag 10. september.

Kontaktperson:

Turid Aarseth

Emner

Tags


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109