Gå videre til innhold
Professor Alex Krumer ved Høgskolen i Molde har forsket på tilskuertallet i Eliteserien. Foto: Høgskolen i Molde - Jan Ragnvald Eide
Professor Alex Krumer ved Høgskolen i Molde har forsket på tilskuertallet i Eliteserien. Foto: Høgskolen i Molde - Jan Ragnvald Eide

Pressemelding -

Lørdagskamper gir flere tilskuere i Eliteserien

Siden 2009, da Eliteserien (dengang Tippeligaen) i fotball ble utvidet til 16 klubber, og fram til 2019, den siste sesongen før Covid-19 pandemien satte inn, er tilskuertallene i ligaen redusert med omtrent 35 prosent. Om det justeres for størrelsen på klubbenes stadioner, som også er endret, er utnyttelsen av stadionkapasiteten redusert med 12 prosentpoeng.

I en ny studie av Stepan Ermakov og Alex Krumer fra Høgskolen Molde undersøkte man effekten av de relativt sene kamptidspunktene på søndager, den mest brukte kampdagen i Eliteserien.

Lørdagskamper gir flere tilskuere

Mer enn 80 prosent av søndagskampene starter kl. 18 eller senere. Krumer har tidligere vist at kamper i Europaligaen som starter kl. 19 (torsdager) har høyere tilskuertall enn de som starter kl. 21, sannsynligvis fordi dagen etter er en arbeidsdag. I denne studien ønsket forskerne å se på om det finnes en tilsvarende effekt i Eliteserien. Gir lørdagskamper større tilskuertall enn sene søndagskamper før en påfølgende arbeids- og skoledag?

Studien tok for seg alle kampene i de 11 sesongene fra 2009 til 2019 og kontrollerte for mer enn 30 faktorer knyttet til økonomi og demografi, geografi, klubb, kamptype og TV-dekning. Analysen viser at lørdagskamper i gjennomsnitt gir 4,9 prosent høyere tilskuertall målt mot søndagskamper.

Kan gi ringvirkninger utover billettinntekter

Studien viser at Norges Fotballforbund, når det igjen blir mulig å ha tilskuere på kampene, bør vurdere å gjøre lørdag til hovedkampdag. I tillegg til økte billettinntekter kan dette ha mer langsiktige effekter fordi flere yngre tilskuere blir vant til å gå på fotballkamp.

En slik omlegging vil også gi spillere og støtteapparat muligheten til å bruke søndagen med familien. Lokalt næringsliv vil kunne tjene på at flere tilskuere benytter lokale restauranter og utesteder, siden lørdag kveld er en mer populær utelivskveld enn søndag kveld.

Les studien

Studien kan leses her. (Lenke til PDF-dokument på www.himolde.no)

Kontakt:

Professor Krumer kan nåes på telefon: 41352880 eller på e-post: krumer.alex@gmail.com

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 3000 studenter. HiMolde har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge