Gå videre til innhold
Professor Alex Krumer er initiativtakeren til seminarene. Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde
Professor Alex Krumer er initiativtakeren til seminarene. Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde

Pressemelding -

Ønsker å sette HiMolde på sportsforskningskartet med seminarer

Fredag den 18. januar er det klart for den første av de nye seminarene i Sport Management. Målet er å sette Høgskolen i Molde på sportsforskningskartet.

Fredag den 18. januar er det klart for den første av de nye seminarene i Sport Management. Målet er å sette Høgskolen i Molde på sportsforskning-kartet.
- Vi har lyst til å hente inn folk som kan vise oss hva de forsker på og inspirere oss, sier professor Alex Krumer. Han er initiativtaker til den nye serien med forskningsseminarer.

Slike seminarer er vanlig hos de fleste forskningsuniversiteter, forteller han.

- Dette skal være med å styrke vår posisjon på forskningsfeltet. Rektor Steinar Kristoffersen er med på laget og sikrer finansieringen med midler fra hans egen strategiske pott.

Videodømming først i fokus

Det er lite eller ingenting som har blitt så mye diskutert i idretten det siste som videodømming. Det er også temaet for det første seminaret.
- Vi har fått tak i professor Paul Downward som er redaktør for den ledende sport management journalen i Europa. Han forsker på videodømming i en sport som har hatt det lenge, nemlig rugby. Han har sett på om rugbydommerne er hjemmepartiske og om bruk av tv-dommere er med på å redusere dette.
- Vi håper at foredraget hans kan bidra til diskusjon og kanskje motivere forskere hos oss til å se på lignende problemstillinger avslutter, Krumer som håper at både ansatte og studenter og alle andre med interesse for idrett ønsker å komme på seminaret.

Åpent for alle

Seminaret vil bli holdt på Høgskolen i Molde på rom A-2.116 klokken 12.30 på fredag den 18. januar og er åpen for alle som ønsker å komme. Se mer informasjon på seminarets arrangementside.

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Vi legger vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning og tar mål av oss til å framstå som det fremste fagmiljøet i Norge innenfor logistikk.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge