Gå videre til innhold
Høgskolen i Molde kan vente seg rekordmange studenter til høsten.
Høgskolen i Molde kan vente seg rekordmange studenter til høsten.

Pressemelding -

Rekordmange får tilbud om studieplass, nesten like mange på venteliste

Når tilbudene om studieplass sendes ut kan 2601 personer glede seg over å ha fått ja på sin søknad om å studere ved Høgskolen i Molde, mot 2051 året før. Nesten like mange står på venteliste.

Endringen skyldes i gode søkertall og at enda flere enn før får plass på IT-studiene. Alle som har søkt studieplass og har generell studiekompetanse har fått tilbud om plass.
“Vi har lyst til å gi så mange som mulig sjansen til å studere hos oss”, sier rektor Steinar Kristoffersen.

Viktig med fortsatt vekst

“Det er veldig viktig for oss å vokse. Flere studenter betyr mye for regional utvikling. Det sørger også for at vi er mindre utsatt for svingninger i befolkningstall og interessefelt. Flere studenter kan gi oss bedre kvalitet i opptaket, men også bedre forutsetninger for faglig utvikling, fordi studiemiljøet blir større,” mener rektor.

Fortsatt muligheter på “Restetorget

Det er fortsatt to studier ved Høgskolen i Molde som har ledige studieplasser. Dette gjelder bachelor i petroleumslogistikk og økonomi samt bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi. Alle som ønsker å søke om plass her kan gjøre dette via Samordna Opptak.

Over 600 på venteliste for rettsvitenskap

Bachelorgraden i rettsvitenskap slo meget godt an blant søkerne. Der har 90 personer fått tilbud om studieplass, men fortsatt står over 600 personer på venteliste dit. Det er store tall, innrømmer rektor. “Dette er første gangen vi skal ha dette studiet, derfor har vi valgt å ikke gi ut flere plasser på akkurat det studiet. Det er viktig for oss at kvaliteten er på plass for studentene.” Også studiene i sykepleie og vernepleie har store ventelister.

Økt tildeling gir flere studieplasser

Høgskolen i Molde har også fått tildelt ekstra studieplasser. Disse er med på å øke opptakstallene. Norge skal nå gjennom en omstilling. Som utdanningsinstitusjon er det da vår plikt å være med på å legge til rette for at enda flere får den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Dette arbeidet gleder vi oss til å ta fatt på, avslutter Kristoffersen.

For ytterligere kommentarer om opptakstallene:

Rektor Steinar Kristoffersen
Telefon 926 69 831


Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og ca 3000 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap fordelt på våre to campus i Molde og Kristiansund. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Kontakter

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge