Gå videre til innhold
Stolt, men ikke overrasket. Dette er resultatet av langvarig og godt arbeid sier rektor Steinar Kristoffersen. Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde
Stolt, men ikke overrasket. Dette er resultatet av langvarig og godt arbeid sier rektor Steinar Kristoffersen. Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde

Pressemelding -

Rekordstor forskningspublisering ved Høgskolen i Molde

De faglig ansatte ved Høgskolen i Molde har i 2020 publisert mer enn noen gang. Høgskolen har en markant økning i forskningspublisering på hele 43 prosent fra 2019 til 2020. Sektoren totalt hadde en økning på 6 %.

«Dette er tall å være stolte over», sier rektor Steinar Kristoffersen. Han mener de faglig ansatte og avdelingene har lagt ned en formidabel innsats. «Vi har sett over tid nå at pila har pekt oppover, men at resultatet ble så godt er bedre enn vi trodde».

Best blant de statlige vitenskapelige høgskolene

Høgskolen i Molde har aldri sett så gode publiseringstall før. Dette gjelder både antall publiseringer og antall publikasjonspoeng.


Bildetekst:
En markant økning i publikasjoner og publikasjonspoeng for Høgskolen i Molde.

Markant økning, ikke tilfeldig

Med en økning på hele 43% gjør Høgskolen i Molde et kraftig byks. Rektor Steinar Kristoffersen tror ikke det er tilfeldig.
«Vi er en høgskole i sterk vekst på flere felt. Vi er kommet over et vippepunkt hva angår størrelsen vår. Vi har rekruttert godt med søkelys på kvalitet og forskningsarbeid. Når en kommer opp i et godt nok omfang av forskere får en også sterke forskningsgrupper. Det er viktig.»

Uklart om det er en pandemieffekt

Rektor mener han ikke har godt nok kunnskapsgrunnlag til å si om pandemien med mye hjemmekontor og mer ro rundt eget arbeid har bidratt til at tallene er såpass gode.

«Forskning tar tid. De fleste bøkene og artiklene som ble publiserte var folk i gang med allerede. Men på en annen side så har vi her fått en slags ketchupeffekt som har sørget for at vi kommer svært godt ut i år».

Tror på fortsatt gode tall

Rektor mener at et sterkt faglig miljø med et godt internasjonalt nettverk vil sørge for flere hyggelige tall i årene som kommer.
«Jeg tror vi har mer inne, vi er i startgropa og har her et bilde vi ønsker å se i flere år fremover. Vi har hatt mange gode og produktive år. Det ser vi blant annet på alle disputasene våre. I kjølvannet av dette kommer det mye godt arbeid og flere publikasjoner. Vi har modne og solide doktorgradsprogrammer»

Se også Khronos artikkel om tallene for sektoren som helhet.

https://khrono.no/norske-forsk...

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge