Gå videre til innhold
Ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde: Verdiskaping i praksis – Høgskolen i Molde styrker samfunnet fra grunnplan til toppnivå

Pressemelding -

Ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde: Verdiskaping i praksis – Høgskolen i Molde styrker samfunnet fra grunnplan til toppnivå

Høgskolen i Molde legger frem en ringvirkningsanalyse utført av Oslo Economics for å belyse høgskolens betydning for regionen. Analysen konkluderer med at høgskolen spiller en fremtredende rolle for verdiskaping og samfunnsbygging i Molde, Kristiansund og omkringliggende områder.

I rapporten fra Oslo Economics står det:

«Ringvirkningsanalysen viser at Høgskolen i Molde har virkninger på Molde, Kristiansund og regionen rundt, gjennom rekruttering av studenter og ansatte, lønnsutbetalinger, studieprogresjon og stipendutbetalinger, utbygging og leie av lokaler, forskning og utvikling og norske varekjøp. Høgskolen påvirker strukturen i økonomien rundt seg gjennom å tilby kompetanse, å bidra til befolkningsutvikling og at ansatte og studenter benytter offentlig og privat tjenestetilbud. Totale tallfestede ringvirkninger i 2022 var 755 millioner kroner.»

I tillegg kommer verdiskaping som følge av at tilflyttede studenter kjøper varer og tjenester i regionen for flere hundre millioner kroner.

Rapporten trekker frem noen nøkkelpunkt spesielt:

Stor verdiskapning:

Oslo Economics konkluderer med at Høgskolen i Molde bidrar til betydelig verdiskapning i regionen. Den samlede verdien av direkte og indirekte virkninger av høgskolens aktiviteter summerer seg til imponerende tall, og for hver krone som overføres til høgskolen, skapes det dobbelt så mye i totale ringvirkninger.

Satsninger i 2024:

Høgskolen i Molde går inn i et år med store satsninger, inkludert flytting til Campus Kristiansund og omfattende renovering og byggeprosjekt på Molde Campus. Disse initiativene forventes å skape betydelige ringvirkninger gjennom lokale, regionale og nasjonale kjøp av varer og tjenester.

Samfunnsbygger:

Rapporten fra Oslo Economics setter søkelys på samspillet mellom høgskolen og samfunnet, og understreker positiv påvirkning på sysselsetting, kompetansenivå og næringsstruktur. Høgskolen spiller også en nøkkelrolle i befolkningsutvikling, tilflytting og generell byutvikling.

Arbeidslivsfokus:

Analyserapporten peker på område for forbedring, spesielt innen behovet for fleksible studier og etter- og videreutdanning. Høgskolen i Molde forplikter seg til å tilpasse seg endringer i kompetansebehovet i arbeidslivet, spesielt innen områder som sjukepleie, IT-utvikling og logistikk.

Bakgrunn:

Bakgrunnen for at det har blitt gjennomført en ringvirkningsanalyse for Høgskolen i Molde har vært for å tallfeste effektene av å ha en høyere utdanningsinstitusjon i regionen.

Rektor Elin Mordal:

«Vi meiner selv at vi er en viktig samfunnsaktør og bidragsyter til kompetanseheving og tilflytting til regionen. No har vi fått noen eksterne til å gå dette nærmere etter i sømmene og virkningene synes å være store. Vi er med på sikre viktig kompetanse til et ekspansivt næringsliv og en god offentlig sektor. Det gjennomføres kandidatundersøkelser hvert andre år, hvor vi spør de ferdigutdanna studentene om hva de gjør 2 måneder etter endt utdanning. Tallene viser at de aller fleste har fått seg relevante jobber. Spesielt gjelder dette innen sykepleie og vernepleier hvor 98 og 99 % var i jobb 2 måneder etter fullført studium. Vi er stolt over den rollen vi har som samfunnsaktør både for regionen og nasjonen.» sier rektor Elin Mordal ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen ser frem til å fortsette sitt bidrag til regionens utvikling og vekst gjennom fortsett samarbeid med lokalsamfunnet og andre interessenter.

PDF av analysen sendes ut på oppfordring.

For mer informasjon, kontakt:

Elin Mordal, rektor
elin.mordal@himolde.no
712 14 025

Øyvind Sørensen, høgskoledirektør
oyvind.sorensen@himolde.no
+47 922 67 076

Yngve Hustad Reite, kommunikasjonsrådgiver
yngve.h.reite@himolde.no
712 14 041

Emner

Kategorier

Regions


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 250 ansatte og ca 3800 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap fordelt på våre to campus i Molde og Kristiansund. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Kontakter

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109
Yngve Hustad Reite

Yngve Hustad Reite

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 936 83 780

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge