Gå videre til innhold
Dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth ser fram til å kunne ta imot nye studenter til bachelor i rettsvitenskap høsten 2021.  Foto: Jens Petter Straumsheim
Dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth ser fram til å kunne ta imot nye studenter til bachelor i rettsvitenskap høsten 2021. Foto: Jens Petter Straumsheim

Pressemelding -

Starter jussutdanning i Molde

Styret ved HiMolde har vedtatt å starte opp med bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2021. Studiet blir det eneste i sitt slag mellom Bergen og Tromsø og det forventes stor interesse for de 40 studieplassene som blir lagt ut på Samordna Opptak.

Etterspurt utdanning

HiMolde har tilbudt en rekke kortvarige juss-studier i flere år, og mange har etterspurt et lengre studietilbud innen rettsvitenskap. Det er langt mellom lærestedene som tilbyr rettsvitenskap og Molde blir med dette den eneste institusjonen som tilbyr rettsvitenskap mellom Bergen og Trondheim.
Bachelor i rettsvitenskap skal gi studentene juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er etterspurt for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister. Arbeidsmarkedet er derfor forventet å være bra for de studentene som går ut fra dette studiet.

Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre. Studiet er nytt av i år og det tas sikte på få det godkjent som likeverdig med de tre første årene på Master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Det vil i så fall innebære at dersom man gjennom Samordnet opptak blir tatt opp på Masteren ved Universitetet i Bergen, kan begynne direkte i det fjerde studieåret.

Stor satsning på juss og rettsvitenskap

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved HiMolde er ansvarlige for etableringen av studiet i rettsvitenskap. Fra høsten styrkes tilbudet ytterligere med et helt nytt årsstudium i juss og økonomi ved vårt studiested i Kristiansund. Samlet vil jussmiljøet telle 11 fast ansatte i tillegg til en rekke bistillinger. Dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth har store forventninger til nyetableringene. - Vi har registrert en stor etterspørsel og interesse for nettopp rettsvitenskap over flere år, så vi regner med at dette blir godt mottatt blant studiesøkende ungdom sier Bachmann og Bøyum-Folkeseth.

De som allerede har tatt årsstudiet i juss ved HiMolde i 2018, 2019 og 2020 kan søke om å få dette godkjent som første året i bachelorstudiet. 

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 250 ansatte og 3000 studenter i Molde og Kristiansund. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge