Gå videre til innhold

Pressemelding -

Søkertallene offentliggjort: Kjempevekst for Høgskolen i Molde

Opprinnelig i denne saken sto det at HiMolde har en vekst på 36,9 prosent. Rett vekstprosent er 31.

«Dette synes jeg er verdt en skikkelig feiring”, sier rektor Steinar Kristoffersen» som mandag inviterte ansatte og studenter på kake i både Molde og Kristiansund.

Mandag 24. april la Samordna Opptak ut den nasjonale oversikten som viser hvor mange som har søkt på studieplass ved landets universitet og høyskoler.

Helt i veksttoppen finner vi Høgskolen i Molde med en vekst på 31 prosent. På landsbasis blant de store skolene er det kun NMBU som opplever større vekst av de store høgskolene og universitetene. *

Per nå er det 1788 studenter som har studier hos HiMolde som sitt førstevalg. Det er mange flere enn de 1306 som hadde tilsvarende prioritering i 2022. Rektor Steinar Kristoffersen er svært fornøyd med det.

“Jeg er veldig begeistret for utviklingen. Selvfølgelig er det kjekt med vekst. Høgskolen er viktig for regionen og studiestedene våre. Dette bidrar til at de får større kunnskapsmiljøer. Studentene er med på å utvikle ny kunnskap, som trengs for innovasjon og bærekraft. I tillegg får de spennende jobber når de blir ferdige hos oss.

Det er ekstra gledelig at vi også har god kapasitet på de mest populære programmene. Veldig mange av søkerne kan derfor se frem til å få tilbud om plass hos oss.”

Superpopulære nettstudier - får eget studio

Det er særlig to studier som er grunnen til de gode søkertallene, nemlig års-studiet i IT og det helt nye års-studiet i logistikk som begge er i norgestoppen i popularitet. Høgskolen har det siste året bygd opp et eget film- og lydstudio som skal sørge for at det lages godt undervisningsmateriell for nettstudentene.

Rektor Kristoffersen er stolt over hvor gode undervisningslokalene er blitt.

“Vi håper at dette vil bidra til enda bedre undervisningsforhold både digitalt og på campus. Vi håper at nettstudentene også fristes til å komme hit for å utvide utdanningene sine. Det nye års-studiet i logistikk er for eksempel laget slik at en lett skal kunne gå inn på andreåret av en bachelorgrad i Logistikk og supply chain management.”

Tatt et nytt nivå i markedet

Etter mange fusjoneringer i sektoren er Høgskolen i Molde blant de minste i landet. Det å være synlig nok har vært krevende og noe høgskolen har tatt på største alvor.

“Selv om vi ikke har veldig mange flere enn i 2021 da vi satte forrige rekord i antall førsteprioritetssøkere så har markedsandelen vår aldri vært i nærheten av å være så stor som den er i år”, forklarer fungerende informasjonssjef Jan Ragnvald Eide. Dette skyldes at antallet søkere totalt var enda høyere i 2021 enn det er i år.

“Dette er en milepæl for oss. Det er det gode studietilbudet vårt som drar til seg søkere. Vi har jobbet med å spre budskapet om de yrkesrelevante utdanningene våre i lang tid. Da er det ekstra kjekt å se slike tall».

Knallsterk vekst i Kristiansund

Før søknadsperioden åpnet var en svært spent på om en ville greie å nå målet om å nå 60 søkere til det nyopprettede studiet. Det har HiMolde greid. 61 personer har satt sykepleierstudier i Kristiansund på førsteplass. Det er også svært gledelige tall for de andre studiene og totalt sett så har går HiMoldes studier i Kristiansund fra 164 til 282 førsteprioritetssøkere.

“På landsbasis så synker søkertallene for sykepleierstudiet og har gjort det i to år nå. Vi visste det ville bli tøft å fylle plassene, men vi ønsker å satse i Kristiansund. Derfor er dette svært gledelig for oss. Masteren vår i helsesykepleie har også fantastiske tall med over 200 søkere og der er ikke fristen gått ut enda”, avslutter rektor Steinar Kristoffersen.

For spørsmål:

Rektor Steinar Kristoffersen

Tlf: 92669831

For tekniske spørsmål om opptaket:

Opptaksleder Øystein Nerland

Tlf: 71214131


*Samisk høgskole går fra 28 til 49 førsteprioritetssøkere og har dermed en vekst på 75 prosent.

FAKTA:

Samordna Opptak har offentliggjort sine søkertall for 2021. Søkerne rangerer sine studieønsker fra 1-10. Samordna Opptak kaller de som har satt dem på førsteplass for førsteprioritetssøkere. En kan omprioritere valgene sine frem til 1. juli.

Samordna opptak håndterer søknader til årsstudier og bachelorgrader.

Lokalt opptak:
Opptak som blir gjort på hver enkelt utdanningsinstitusjon. Hver søker kan søke så mange steder en ønsker og en rangerer ikke valgene sine. Det er lokale opptak til de fleste mastergrader og videreutdanninger.


Emner


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 250 ansatte og ca 3800 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap fordelt på våre to campus i Molde og Kristiansund. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Kontakter

Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge