Gå videre til innhold
guri-hjeltnes

Bilde -

guri-hjeltnes

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 480 x 720, 40.2 KB
Last ned

Kontakter

Ingeborg Katarina Vea

Ingeborg Katarina Vea

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig PR og kommunikasjon +47 930 54 808

Nordens eneste Holocaustmuseum

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en utstilling om Holocaust, utstillingen "U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge", samt ulike midlertidige utstillinger. Vi mottar flere enn 9000 elever og lærere årlig, og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Senteret er åpent alle dager, bortsett fra julaften, 1. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag.