Gå videre til innhold
Skoleprosjektet Dembra vil ha rasisme på timeplanen til lærerstudenter. Thomas Hylland Eriksen og Cora Alexa Døving er blant foredragsholderne. Illustrasjonsfoto: Werner Anderson
Skoleprosjektet Dembra vil ha rasisme på timeplanen til lærerstudenter. Thomas Hylland Eriksen og Cora Alexa Døving er blant foredragsholderne. Illustrasjonsfoto: Werner Anderson

Pressemelding -

Dembra: Vil øke lærerstudentenes kunnskap om rasisme

Velkommen til Dembra LU fagseminar 14.-15. september 2020!

Sted: Scandic Victoria hotell, Rosenkrantz gate 13, Oslo


PROGRAM

Mandag 14. sept.

Fra 11.30 Lunsj med muligheter for intervjuer
12.45 Forflytning til møtelokalet i 8. etg.
13.00 Direktørens hilsen/velkomst
13.10 Velkommen og intro
13.30 Innlegg v/ Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo (strømmes) Stikkord: Historikk om rasismedebattene, hva har bidratt til endring i diskursen? Hvor står debatten nå?
14.15 Pause
14.30 Gruppearbeid: pedagogisk-didaktisk operasjonalisering
15.45 Pause
16.00 Oppsummering av grupper
16.20 Plenumsbolk om desentralisert kompetanseutvikling v/ Merete Bækkevold, Utdanningsdirektoratet
Ca. 17.00 Slutt

Tirsdag 15. sept.

09.00 Innlegg: Hverdagsrasisme v/ Alexa Døving, HL-senteret (strømmes) Stikkord: Hverdagsrasisme – opplevd rasisme, hvilken innsikt i rasismens dynamikk gir dette perspektivet, hvordan henger det sammen med strukturell rasisme?
09.45 Gruppearbeid: pedagogisk-didaktisk operasjonalisering
10.45
  • Pause
11.00 Oppsummering av grupper
11.20 Innlegg: Rasialiseringsprosesser og utdanning v/ Prisca Bruno Massao, Høgskolen i Innlandet (strømmes) Stikkord: Hvilke praksiser i utdanningen bidrar til å posisjonere elever, studenter og lærere som rasialiserte «andre»?
12.05 Gruppearbeid: pedagogisk-didaktisk operasjonalisering
13.00 Lunsj  med muligheter for intervjuer
14.00 Oppsummering av grupper
14.20 Veien framover – dokumentasjon, rapportering, samarbeid
15.00 Slutt

Related links

Emner

Tags

Regioner


Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.

Pressekontakt

Monica Bjermeland

Monica Bjermeland

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +4798684916
Guri Hjeltnes

Guri Hjeltnes

Pressekontakt Direktør +4745230353
Christian Berg

Christian Berg

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 47344510