Gå videre til innhold
Illustrasjonsfoto: Jon Tyson @Unsplash
Illustrasjonsfoto: Jon Tyson @Unsplash

Pressemelding -

Eksperter på folkemord, fordommer og ekstremisme til HL-senteret

Høyreekstremisme, hat og fordommer later til å øke over hele kloden. Det gjør også den globale forskningen om ulike former for hat. Mindre vet vi om hatets lokale særegenheter. 

Et nytt, internasjonalt nettverk av fageksperter, The Global Consortium on Bigotry and Hate, prøver å gjøre noe med denne blindsonen. 

Nettverket ble opprettet av professor Alex Hinton som er en ledende ekspert på folkemord, og har som mål å samle kunnskap om og omfang av fordommer og hatkriminalitet i ulike land – også utenfor Europa.

– Vestlig sentrert forskning

– I Europa er forskningen på rasisme, fremmedfrykt og fordommer veldig vestlig sentrert. Nettopp derfor er det viktig for et senter som vårt å være med i et nettverk som dette. Her får vi ikke bare kunnskap om gruppefiendtlige holdninger i andre verdensdeler, men også mulighet til å diskutere og reflektere med forskere fra helt andre samfunnsforhold om hva vi som forskere kan bidra med i arbeidet med å begrense veksten av disse fenomenene, sier Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret.

Hun er en av møtearrangørene når HL-senteret i midten av desember samler eksperter fra inn- og utland for å se på hvordan fordommer og rasisme rettet mot minoriteter kommer til uttrykk i land som Russland, Argentina, Sør-Afrika, Frankrike og Norge. Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (C-REX) er medarrangør.

– Stereotypiene ligner hverandre

– Med globaliseringen, og ikke minst internett, vet vi at holdningskomplekser sprer seg på tvers av kontinenter, eksempelvis bygger muslimfendtligheten i Sri Lanka på mange av de samme stereotypiene som i Norge, samtidig som det finnes særegenheter, sier Døving.

Første dag av nettverksmøtet er viet høyreekstremisme og hatytringer i Norge. På dag to skal verden utenfor under lupen. Møtet er åpent for et allment publikum mellom 09.30 og 15.30 både 12. og 13. desember, så det er muligheter for å få med seg de viktigste foredragene. 

Internasjonale deltakere er blant andre Valery Engel, ekspert på høyreradikale i Sovjetunionen, Tali Nates, direktør ved Holocaust-senteret i Sør-Afrika og professor emeritus Stephen Eric Bronner fra Rutgers University i USA som har studert folkemord og menneskerettigheter i en mannsalder.

Når fører høyreekstremisme til ekstremvold?

Norske deltakere er blant andre seniorforsker og underdirektør Anders R. Jupskås ved C-REX, ekspert på populisme og høyreradikale i Norden, Ivar Bjørklund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Tromsø som studerer etnopolitikk med fokus på samene, og Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret med ekspertise innen rasisme, antisemittisme og islamofobi i Norge.

– Høyreekstremisme og hat kommer til uttrykk på mange måter, og vi trenger mer forskning for å forstå når det fører ekstremvold og når det fører til hverdagsdiskriminering, sier Anders R. Jupskås.

– Å være del av dette nettverket gir oss muligheten til å bidra i utviklingen av komparative perspektiver på et fenomen som dessverre er i vekst i svært mange land, sier Døving.

Emner


Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.

Pressekontakt

Guri Hjeltnes

Guri Hjeltnes

Pressekontakt Direktør +4745230353

Nordens eneste Holocaustmuseum

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.