Gå videre til innhold
Nye studier: Minoritetsstatus viktig for flukten fra Irak og Syria, og for returen

Pressemelding -

Nye studier: Minoritetsstatus viktig for flukten fra Irak og Syria, og for returen

– Både de kristne og jesidiene er minoriteter i dobbelt forstand - både etnisk og religiøst - og de føler seg også fysisk utsatte, sier Ingvill Thorson Plesner. Hun og forskerkollega Cora Alexa Døving har nylig publisert to nye studier som inngår i HL-senterets internasjonale arbeid med å trygge utsatte minoriteter. 


Cora Alexa Døving (videoen under) har studert norskboende syriske flyktningers fortolkninger av krigen i hjemlandet, mens Ingvill Thorson Plesner har tatt for seg en større kontekst og spurt: Hva betyr etnisk og religiøs identitet for flukten fra Irak og Syria? 


Plesners rappor
t viser at status som minoritet var og er viktig for hvordan flyktningene vurderer fortiden og en mulig fremtid i hjemlandet. Det var nettopp på grunn av identiteten som assyrere de kristne opplevde diskriminering og ekskludering. Og det var på grunn av sin religiøse identitet at jesidene ble utsatt for folkemord etter at ISIS tok kontroll over deres kjerneområder i 2014.

– Både de kristne og jesidiene er minoriteter i dobbelt forstand - både etnisk og religiøst - og de føler seg også fysisk utsatte. De er redde for nye overgrep fra IS og andre ekstremister, sier Ingvill T. Plesner.

Foto av kirkeruin i Irak: Chris McGrath


Døvings pilotstudie
viser at mens krigen fremdeles herjer i Syria, er fortellinger om krigen i ferd med «å sette seg». Regimet er allerede i gang med å dokumentere hvorfor krigen ble så omfattende og hvem som er ansvarlig for antall flyktninger og antall døde – hvem som ga ordre om hva. Men også flyktningene i Norge fortolker starten av krigen likt.

– Et fellestrekk, blant mange, var at den dyptliggende og egentlige vedvarende konfliktlinjen ble oppfattet å gå mellom regimet og et relativt samlet folk i begynnelsen, og fra midten av 2012 mellom regimet og et uendelig antall opprørsstyrker, ifølge Cora Alexa Døving.

– De felles mønstrene og forklaringene i intervjumaterialet overrasket fordi den enkelte informant spesielt ble oppfordret til å dele sine egne tolkninger av hva som hadde skjedd i hjemlandet, sier hun.


Både Døvings og Plesners refererer til en Policy Brief om flukten fra Irak og Syria som viser at de syriske flykningene, i større grad enn de irakiske, hadde en felles syrisk nasjonal identitet før opprøret i hjemlandet i 2011. Etter år med krig og flukt har tilknytning til religiøs og etnisk tilhørighet blitt viktigere for syrerne enn for irakerne.

Arbeidene er finansiert av Utenriksdepartementet. 

Related links

Emner

Tags


Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.

Pressekontakt

Guri Hjeltnes

Guri Hjeltnes

Pressekontakt Direktør +4745230353
Christian Berg

Christian Berg

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon, presse, program, sosiale medier +47 47344510

Relatert materiale