Gå videre til innhold
Ungdom fra Det Mosaiske Trossamfund leser opp navn på norske jøder som ble ofre for den nazistiske utryddelsespolitikken. Foto: HL-senteret
Ungdom fra Det Mosaiske Trossamfund leser opp navn på norske jøder som ble ofre for den nazistiske utryddelsespolitikken. Foto: HL-senteret

Pressemelding -

Velkommen til årets digitale markering av Den internasjonale Holocaustdagen

Onsdag 27. januar 2021 kl. 15 markerer vi Den internasjonale Holocaustdagen for å minnes de seks millionene jøder og millioner andre ofre for nazistenes tilintetgjørelse.

Minnemarkeringen er i år heldigital, men vi har plass til noe presse under arrangementet. Ta kontakt med undertegnede. På grunn av smittevern, gjennomføres 2021-markeringen som et lukket arrangement lokalt, men alle kan følge strømmingen av arrangementet.

Frigjort av russiske soldater
Hvert år, den 27. januar, arrangerer HL-senteret den nasjonale minnemarkeringen av Den internasjonale Holocaustdagen. Dette er dagen da sovjetrussiske styrker nådde fram til og frigjorde de overlevende fangene fra konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau.

Seremonien gjennomføres ved monumentet av kunstneren Antony Gormley, som er reist til minne om de 773 jødene som ble deportert fra Norge i 1942 og 1943. De flesteble drept i Auschwitz-Birkenau kort tid etter ankomst. Bare 35 av dem overlevde, alle menn. Totalt ble om lag ca. 1,3 millioner mennesker sendt til Auschwitz-Birkenau. 1,1 million av disse, de fleste jøder, ble drept.

Omfattende program
Årets hovedtale på vegne av regjeringen holdes av statsminister Erna Solberg etterfulgt av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Programmet varer i ca. 30 minutter og omfatter i tillegg taler og appeller av ordfører Marianne Borgen, forstander ved Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og Ervin Kohn. Thorvald Steen, Brita Brekke, Elsa Kvamme og Claudia Josef snakker på vegne av offergruppene. Det blir også innslag ved ungdom fra Det Mosaiske Trossamfund og avslutning ved kantor..

Related links

Emner

Tags

Regions


Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.

Pressekontakt

Guri Hjeltnes

Guri Hjeltnes

Pressekontakt Direktør +4745230353
Christian Berg

Christian Berg

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon, presse, program, sosiale medier +47 47344510

Relatert materiale

Relaterte nyheter