Gå videre til innhold
Takhagen

Bilde -

Takhagen

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Eve Images
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5000 x 3340, 14.3 MB
Last ned

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098