Gå videre til innhold
God drift! William Fremstad, Trygve Berg, Trond Berg og Dominik Szylman utenfor Indekshuset.
God drift! William Fremstad, Trygve Berg, Trond Berg og Dominik Szylman utenfor Indekshuset.

Nyhet -

Energibruken er redusert – svært gode resultater for 2020

Energibruk er den største enkeltkilden til utslipp fra eiendomsbransjen. Året som gikk var preget av få folk på kontoret og generell lav aktivitet. I driftsavdelingen har vi brukt tiden godt og gjennomført mange energireduserende tiltak. 2020 var året der vi gikk over til en mer aktiv energiforvaltning. I tillegg ble potensiale for ytterligere energitiltak kartlagt. Resultatet var at snitt årlig energiforbruk i vår portefølje ble redusert med nærmere 20 % sammenlignet med 2019 og endte på 127 kWh/m2.

Gjennomsnittlig energibruk for næringsbygg ligger iht. statistikk fra Enova i dag på ca. 170 kWh per kvadratmeter. Vi har som mål å komme under 125 kWh/m2 i snitt for porteføljen vår i løpet av den neste 5 års perioden.

Aktiv forvaltning av næringsbygg

Vi har i 2020 gjennomført mange aktive grep for å sikre at byggene våre bruker mindre energi. Først og fremst har avdelingen vår tilpasset alle tekniske anlegg til faktisk personbelastning, driftstider og behov. God kommunikasjon med kundene våre er en viktig forutsetning for å få til denne type energireduserende tiltak. Vi er også snart i mål med å Breeam In-use sertifisere alle næringsbyggene våre i Oslo. Dette innebærer blant annet en kartlegging av alle tekniske anlegg for å prioritere hvilke investeringer og miljøtiltak som vil ha størst effekt.

Den største miljøgevinsten ligger i energioptimalisering av eldre bygg

Det er i dag et stort søkelys på miljøsertifisering av nye næringsbygg. Vi mener at det viktigste er å bygge kompetanse på effektiv drift av våre eksisterende næringsbygg. Mange av byggene vi forvalter er både 50, 60 og 70 år gamle og vil stå i minst 100 år til. Hvis vi kan passe på byggene vi allerede har og forvalte disse på en god måte, slipper vi kanskje å bygge så mange nye – som tross alt er det beste for miljøet.

Vi håper alt arbeidet som er lagt ned i 2020 vil gi varige effekter i årene som kommer. Vi takker samtidige alle våre leietakere i Oslo for samarbeidet i året som har gått. Sammen har vi spart nærmere 3,2 GW/h og miljøet for ca. 500 tonn CO2.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge