Gå videre til innhold
​Dentsu Aegis Network flytter til Kristian Augusts gate 23

Pressemelding -

​Dentsu Aegis Network flytter til Kristian Augusts gate 23

Dentsu Aegis Network skal flytte sin virksomhet fra Pilestredet til historiske lokaler i Kristian Augusts gate 23. Selskapet vil leie knapt halvparten av bygget noe som tilsvarer ca. 4.000 kvadratmeter. Avtalen vil løpe fra november 2021 og har en varighet på 10 år med opsjon på ytterligere forlengelse.

«Vi har i dag to lokasjoner i Pilestredet og ser frem til å samle våre over 300 ansatte i Kristian Augusts gate 23. I prosessen med å finne oss nye lokaler var det svært viktig for oss at bygget støtter opp om vår egen bærekraftstrategi. Å være med på et Futurebuilt prosjekt er derfor av stor betydning for oss, og Höegh Eiendom har satt miljøambisjonene høyt med dette prosjektet» sier adm. direktør Paal Fure i Dentsu Aegis Network Norge og Nord Europa.

Dentsu skal nå inn i en samhandlingsprosess med Simula og Höegh Eiendom for å finne sammen om løsninger for bygget.

– Vi er godt fornøyd med å sitte sammen med Simula. Vi er begge selskaper som har vilje til å tenke felles og er begge vant til å jobbe i nettverk. Her skal vi skape yrende liv, sier Fure.

«Vi er svært fornøyd med å få på plass denne avtalen. Eiendommen er nå fullt utleid etter et flott samarbeid med Anders Solaas i Cushman & Wakefield Realkapital. Det er videre svært gledelig at Dentsu med sitt internasjonale, unge og dynamiske miljø har valgt denne historiske eiendommen med et gjenbruksfokus» sier Hans Olav Johannesen, utleiesjef i Höegh Eiendom.

OM DENTSU AEGIS NETWORK:

Dentsu Aegis Network er Norges ledende byrågruppering. Med spisskompetanse innen media, markedsanalyse, merkevarebygging, strategi, kampanjegjennomføring, e-handel og digitale kundeopplevelser hjelper vi våre kunder med å skape solide resultater og økt konkurransekraft i den digitale økonomien.Dentsu Aegis Network Norge består av byråene Carat, RED dentsu X, Vizeum, iProspect, MKTG og Isobar. Dentsu Aegis Network opererer i 145 land med over 50 000 ansatte og er notert på Tokyo Børsen.

OM KRISTIAN AUGUSTSGATE 23:

Kristian Augusts gate 23 ble oppført i 1950 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Kontorbygget er lokalisert midt i Oslo sentrum på Tullinløkka og var tidligere eid av Entra, men ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Bygget er tegnet av Bjercke & Eliassen, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teak-karmer. Innvendig er 8. etasje og noen av hjørnekontorene originale med unike og karakteristiske teak- og marmorvegger. Det legges opp til å beholde mest mulig av byggets særegenhet.

OM FUTUREBUILT:

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilts mål har vært å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, drifter og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 600 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under regulering / utbygging/ salg, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge