Gå videre til innhold
Bak venstre; Martine Linnestad, prosjektleder Höegh EIendom, Richard Wold, BPA, Heidi Josephson, BPA, Else-Kristin Andersen, BPA, Foran fra venstre: Wenche Grønsveen, Ecura, Katrine Balch-Barth, BPA
Bak venstre; Martine Linnestad, prosjektleder Höegh EIendom, Richard Wold, BPA, Heidi Josephson, BPA, Else-Kristin Andersen, BPA, Foran fra venstre: Wenche Grønsveen, Ecura, Katrine Balch-Barth, BPA

Pressemelding -

Ecura til Verket

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Det sier HR direktør Wenche Grønsveen i Ecura AS, som har åpnet avdeling på Verket.

Ecura AS har mer enn 10 års erfaring som leverandør av helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge, er Ecura en stor tilbyder av heldøgns bo- og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser. Ecura er et av Norges ledende fagmiljøer innen disse fagområdene og tilbyr også veiledningstjenester og rådgivning.

Ecura leverer også BPA-tjenester og tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie og tilbyr vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. - Vi formidler også kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag, utdyper Grønsveen. - Gjennom vårt datterselskap Vangseter er vi en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomhet mange steder i landet.

Ecura i Moss

På Verket har Ecura nå funnet seg til rette i en splitter ny bydel på historisk grunn. Det gamle industriområdet som helt tilbake til 1700-tallet har vært preget av næringsvirksomhet, har vært gjennom litt av en transformasjon etter at papirfabrikken stengte dørene for godt i 2012. Noen av landets fremste arkitektmiljøer har vært med på å utvikle området sammen med Höegh Eiendom, som har lagt til rette for et variert næringsliv på Verket.

I det 10 000 m2 store Ankers Hus, har Ecura selskap av blant andre Skatt Øst, Østfold Tannklinikk, Colliers og BDO.

Ecuras avdeling i Moss satser stort innen BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) og er godkjent leverandør av denne tjenesten i en rekke kommuner. BPA finansieres gjennom kommunene og er en ordning som tilbyr assistanse til personer med stort hjelpebehov for å gi disse større frihet til å styre tjenestene og hverdagen sin selv.

BPA-selskapene innen Ecura sysselsetter rundt 400 personer over store deler av landet. Administrasjon for denne satsingen består av 6 personer som nå har flyttet inn i nye, flotte lokaler på Verket i Moss. Dette vil også åpne en mulighet for 6-7 andre av Ecuras administrativt ansatte med tilhørighet i Østfold, til å arbeide delvis fra Moss og delvis fra Oslo.

-Vi gleder oss stort til å bli en del av næringslivet i Moss og til å flytte inn i flotte nye lokaler på Verket, sier en forventningsfull Grønsveen.

Forventningsfull er også Jan Erik som på vegne av Höegh Eiendom ønsker Ecura velkommen til Ankers Hus og Verket. - Ecura er en bedrift i sterk vekst som vi gleder oss til å følge med på i utviklingen fremover, sier han.

Og med Ecura på plass, er Ankers Hus nå nesten fullt utleid. Syv av åtte etasjer er fylt opp i signalbygget på Verket, oppkalt etter familien Anker som eide Moss Jærnverk på 1700-tallet.

For mer informasjon om Ecura se www.ecura.no

Ved spørsmål kontakt med

Ecura på tlf 930 90 608

Höegh Eiendom v/Jan Erik Kristiansen, 918 89 387, jek@hoegheiendom.no

Ytterligere opplysninger på de om er avbildet:

Navn, bakerst fra venstre:

Martine Linnestad, prosjektleder Höegh Eiendom

Richard Wold, avdelingsleder BPA
Heidi Josephson, markedskonsulent BPA
Else-Kristin Andersen, BPA-rådgiver

Foran fra venstre:

Wenche Grønsveen, HR-direktør Ecura (avtroppende daglig leder OptimalAssistanse)

Katrine Balch-Barth, administrasjonskoordinator BPA

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge