Gå videre til innhold
Verket Moss ble nominert til flere byutviklingspriser i 2020. Administerende direktør Eirik Thrygg og finansdirektør Birthe Smedsrud Skeid.
Verket Moss ble nominert til flere byutviklingspriser i 2020. Administerende direktør Eirik Thrygg og finansdirektør Birthe Smedsrud Skeid.

Pressemelding -

Gode tall for Höegh Eiendom i annerledesåret 2020

Höegh Eiendom har fortsatt den gode utviklingen i 2020. Selskapet leverte et godt resultat både kommersielt og operativt, til tross for at deler av virksomheten ble drevet fra hjemmekontor. Strategisk arbeid med bærekraft har vært sentralt, og årets leietakerundersøkelse viser at kundetilfredsheten har forbedret seg fra 2019. Dette er vi er svært fornøyde med i et år preget av pandemi med krevende forutsetninger for å tilfredsstille kundene.


Med nye leiekontrakter, god forvaltning, salget av Karvesvingen 5, samt fallende renter har vår verdijusterte egenkapital hatt en avkastning på 14,8 prosent i 2020 og endte på 3,7 mrd. Dette er vi veldig fornøyde medPå bakgrunn av en sterk markedsutvikling nær doblet driftsresultatet seg og endte på 766 millioner, sier Birthe Smedsrud Skeid, finansdirektør i Höegh Eiendom.

I et år som krevde mye omstilling og usikkerheten for fremtiden var større enn før er jeg glad for at Höegh Eiendom leverte gode resultater. Selv med en overskyggende pandemi tør vi å satse for fremtiden. Høsten 2020 lanserte vi vårt nye boligprosjekt Papirhuset, og vedtok bygging av hotell på Verket i Moss. Vi åpnet Ö, vår fleksible kontorløsning, på to lokasjoner i 2020, og har stor tro på at det vil være riktig å tilby slik fleksibilitet til våre kunder i fremtiden. Vi har også satt klimakrav til våre leverandører, og vi er veldig stolte av FutureBuilt-prosjektet Kristian Augustsgate 23, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.

Strategisk arbeid med bærekraft
Fremover vil vi fortsette å utfordre det etablerte og behagelige. Ambisjonen er å være en av de ledende på bærekraftig stedsutvikling. I 2020 begynte dette arbeidet for fullt.

– I løpet av året har organisasjonen jobbet frem en helt ny forståelse for bærekraft som bærebjelke i vår overordnede strategi. Det er ingen tvil om at kunnskapsbasert bevissthet om bærekraftighet i alle ledd gjør Höegh Eiendom til et bedre selskap, fortsetter Thrygg.

Nominasjoner og fornøyde kunder
Verket Moss ble i 2020 nominert til Bolig- og Byplanprisen, og boligprosjektet Støperiet i samme by ble nominert til «Årets leilighetsprosjekt» på Boligkonferansen. Prosjektene nådde ikke opp som vinnere, men vi er stolte av nominasjonene. Fjorårets kundeundersøkelse viser at kundetilfredsheten er forbedret ytterligere, og at mange har latt seg begeistre av prosjektene. Selskapet oppnådde 85 poeng, og er dermed på topp 5 av eiendomsselskapene som deltok i undersøkelsen.

Solid og ansvarlig i usikre tider

Mange av leietakerne er blitt direkte rammet av nedstengninger og sviktende marked. Selskapet har etter beste evne hjulpet med betalingsutsettelser og reforhandling av leiekontraktene. Covid-19 medførte en midlertidig leiereduksjon på forvaltede leieinntekter på cirka 10 millioner, noe som tilsvarer tre prosent av total leie. Effekten av Covid-19 og igangsatte tiltak har berørt alle selskapets ansatte og leietakere, men personlig helse og sikkerhet har gått foran alt. Det har ikke vært oppsigelser eller permitteringer av ansatte igjennom året.


Emner

Kategorier

Regions


Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på miljøet og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge