Gå videre til innhold
Kristian August gate 23 vil inngå i Höegh Eiendom sin sentrumsportefølje, og styrker selskapets utleiekapasitet i sentrale strøk av bykjernen.
Kristian August gate 23 vil inngå i Höegh Eiendom sin sentrumsportefølje, og styrker selskapets utleiekapasitet i sentrale strøk av bykjernen.

Pressemelding -

Höegh Eiendom kjøper kontoreiendom ved Tullinløkka

«Nasjonalmuseet valgte å benytte sin opsjon på kjøp av eiendommen fra Entra, med hensikt om videresalg til en profesjonell aktør. Eiendommen har huset museets administrasjon, som snart flytter inn i nye lokaler på den tidligere Vestbanetomten», forteller administrasjonsdirektør Rune Bjerkås i Stiftelsen Nasjonalmuseet for Kunst.

Kristian August gate 23 vil inngå i Höegh Eiendom sin sentrumsportefølje, og styrker selskapets utleiekapasitet i sentrale strøk av bykjernen.

«I tillegg anser vi potensialet som åpenbart. Det pågår en spennende transformasjon av området ved Tullinløkka, som uten tvil vil bidra til økt aktivitet og attraktivitet i tiden fremover», sier direktør for Oslo porteføljen Cato D. Lauritzen i Höegh Eiendom.

Frem til nå, har det vært begrenset utvikling av området rundt Tullin. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg, blant annet på grunn av Entra sitt arbeid med å utvikle nye «Tullinkvartalet». Det blir i dag rehabilitert og bygget nye bygg på til sammen over 100.000 kvm i dette området. Den største utviklingen skjer på nabotomten til Kristian Augusts gate 23, hvor juridisk fakultet og over 4.000 studenter flytter inn om kort tid.

«Den umiddelbare nærheten til Nationaltheatret stasjon og øvrig infrastruktur i bykjernen, gjør eiendommen svært tilgjengelig. Vi gleder oss til å bidra med videreutvikling av dette området», legger Lauritzen til.

Etter at Nasjonalmuseet har flyttet ut, skal Kristian Augusts gate 23 tilpasses en eller flere nye leietakere. Planen går ut på å heve innvendig standard betraktelig, samtidig som den arkitektoniske kvaliteten i bygningsmassen bevares.

«Arbeidet med å vurdere nye planløsninger og overordnet designforslag for eiendommen er i full gang. Vi ønsker å styrke byggets identitet, samt innfri krav og behov som forventes av moderne kontorbruk. I tillegg legges det til rette for utadrettet bruk av første etasje, tilpasset det nye bygulvet rundt Tullinkvartalet.Vi ønsker å tilby kontorareal med tydelige kvaliteter - på beste plassering i Oslo sentrum», forteller utleiesjef Hans Olav Johannessen i Höegh Eiendom.

I tillegg til bygningsmessige oppgraderinger, planlegger Höegh Eiendom flere grønne tiltak for å nå sine målsetninger på vegne av miljøet.

«Grønne tiltak i eksisterende bygg er et av de viktigste miljøgrepene vi tar. Vi ønsker å ha fokus på å bevare og gjenbruke materialer for å redusere klimafotavtrykket. Denne miljøambisjonen skal forankres gjennom et eget klimaregnskap, samt at det gjøres valg som muliggjør sertifisering for BREEAM In-Use «Excellent», sier energi- og miljørådgiver Jennifer Lamson i Höegh Eiendom.

Eiendommen forventes ferdigstilt for nye leietakere sommeren 2021, og vil sammen med et nytt og revitalisert nærområde, leve opp til selskapets visjon om å skape levende steder som begeistrer.

Kontakt: Cato Dehli Lauritzen, direktør forretningsområde Oslo  I  +47 478 88 094  I  cdl@hoegheiendom.no

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vi skaper levende steder som begeistrer!

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge