Gå videre til innhold

Pressemelding -

Höegh Eiendom selger næringsbygg i Moss til Pareto

Ankers Hus, et kontorbygg på 8 etasjer og 10.000 kvm oppført av Höegh Eiendom, er solgt til Offentlig Eiendom AS, et selskap forvaltet av Pareto. Bygget ble ferdigstilt i 2018 og er sertifisert Breeam-nor «Very Good» og med energiklasse A. Bygget er det første næringsbygget i den nye «bydelen» Verket i Moss og huser blant annet Skattetaten, Fylkestannlegen, Formuesforvaltning, Colliers og BDO. DNB næringseiendom har vært rådgiver i salgsprosessen.

«Höegh Eiendom har en ambisjon om å utvikle Verket Moss til et levende sted som begeistrer, med kontor, handel, hotell og boliger. Det er svært gledelig at Pareto har tro på området og prosjektet vårt. Vi er også veldig fornøyd med at vi kan fortsette å forvalte bygget slik at vi kan beholde kontakten med alle leietakerne i bygget», sier administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

Ankers Hus er det første kontorbygget som er ført opp på Verket. Bygget er et moderne næringsbygg med et stort åpent atrium i midten og utadrettet virksomhet i første etasje. Bygget er på 8 etasjer med romslig inngangsparti fra to sider, og i første etasje er det også en personalrestaurant som skaper aktivitet i og rundt bygget. Det er lagt opp til fleksible kontorløsninger og god vertikal internkommunikasjon mellom etasjene. Bygget har en spesiell fasade i glass og stål som gir et spennende utrykk. MAD arkitekter har tegnet bygget.

Ankers Hus er oppkalt etter Anker-familien som eide Moss Jærnverk på 1700-tallet. Bygget er et naturlig midtpunkt der det ligger sentralt inntil Elveplassen og den nye diagonalgaten som forbinder plassen og fjorden. Snart vil Verket være en naturlig forlengelse av det eksisterende sentrum i Moss med et pulserende og urbant byliv.

Ved å få med Pareto som eier på området frigjør Höegh Eiendom kapital og ressurser for å fortsette den gode utviklingen av nye boliger og hotellprosjektet på Verket Brygge. I tillegg skal det etableres ny bypark og sjøpromenade.

«Vi er svært fornøyd med transaksjonen og den effektive dialogen vi har hatt med Höegh Eiendom underveis i prosessen. Bygget har en svært solid leietakermiks og en god miljøprofil. Vi gleder oss til å følge prosjektet videre med Höegh Eiendom som forvalter av bygget.», sier equity partner i Pareto, Kristin Krog.

Emner

Tags

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, drifter og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms porteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 600 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under regulering / utbygging/ salg, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Relatert materiale