Gå videre til innhold
Jørgen Christoffer Flaa og Steinar Løvdal jobber med Höegh Eiendoms satsning på Ö
Jørgen Christoffer Flaa og Steinar Løvdal jobber med Höegh Eiendoms satsning på Ö

Pressemelding -

​Höegh Eiendom styrker satsningen på medlemsbasert kontorutleie gjennom merkevaren Ö

Höegh Eiendom kjøpte i 2018 deler av gründerselskapet CWi (Coworking International) i Moss. Höegh Eiendom tok i fjor full kontroll i selskapet, og vil nå utvikle det videre under navnet Ö. Virksomheten i Moss har siden 2018 vokst fra ca. 30 medlemmer til nærmere 150 i dag, og Höegh Eiendom utvider nå sitt tilbud om «kontor som en tjeneste» til flere av sine kontorbygg i Oslo. Ö lokasjonene i Oslo vil ha en stor andel faste kontorer som vil være godt tilpasset myndighetenes råd for minimere risikoen for smittespredning

«I Moss har vi lykkes med å skape en møteplass for gründere, freelancere og små selskaper som kan dra nytte av samarbeid og felles kontorløsninger. Våre medlemsbedrifter setter pris på å kunne vokse enkelt, uten store investeringer og uten lange forpliktelser. I tillegg til å satse på felles arrangementer og aktiviteter som vår Investor Pitch har de unike lokalene våre på Verket vært viktig for å gjøre produktet vårt attraktivt i Moss. Våre medlemmer får nå et enda bedre produkt ved at de også får tilgang til Ö lokasjonene i Oslo» sier Steinar Løvdal, utleiesjef i Höegh Eiendom og ansvarlig for Ö Verket Moss.

To nye sentre i Parkveien 53 i Oslo sentrum og i Karvesvingen 5 på HasleLinje er under utvikling og åpner i løpet av høsten. I begge disse prosjektene vil tradisjonell kontorleie  bli kombinert med et kontorfelleskap, felles møterom og en rekke andre fellestjenester. Höegh Eiendom vil med det ha nærmere 500 medlemsbaserte kontorplasser tilgjengelig. Dette gir eiendomsselskapet et attraktivt produkt i segmentet for gründere, selvstendige næringsdrivende og små bedrifter. Satsningen på Ö har i stor grad vært basert på egne ansatte i både konseptutviklingen og driften av lokasjonene. Dette har vært viktig for vår forståelse av trendene som nå gjør seg gjeldende i kontormarkedet. 

« Det er i tøffe tider man skal satse. Når vi ser til andre større byer i Europa har medlemsbaserte kontorleie tatt en stor del av utleiemarkedet mot små og mellomstore selskaper. I Höegh Eiendom har vi tidligere ikke hatt et tilsvarende produkt å tilby til mindre leietakere. Vi vil med Ö tilby en forenklet kundereise og synliggjøre priser og produkter. Samtidig avmystifiserer vi coworking, bruker norske ord - vi kaller det kontorleie gjort enkelt.» sier Jørgen Chr Flaa, markeds og forretningsutvikler i Höegh Eiendom. 

Ö holder åpent for medlemmer, og ønsker velkommen til visning for nye medlemmer enkeltvis og etter avtale. Vi har høyt fokus på smittevern og følger myndighetenes råd

Se mer informasjon om Ö kontorleie gjort enkelt her: www.okontor.no

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, drifter og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 600 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under regulering / utbygging/ salg, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge